Рейтингові списки

По завершенню строків подання заяв формуються рейтингові списки за кожною спеціальністю. Ці списки постійно коригуються впродовж вступної кампанії. Знайдіть себе у рейтингах і слідкуйте за динамікою!

Офіційним джерелом інформації щодо вступної кампанії є Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)! Списки вступників, що наводяться нижче, формуються на підставі інформації, отриманої з цієї бази даних.

Списки рекомендованих вступників

Зверніть увагу! Після зарахування прізвище вступника видаляється з Рейтингових списків/Списків рекомендованих.

Що треба терміново зробити, коли побачили себе у списку рекомендованих вступників: читайте нижче (доскрольте сторінку до кінця).

Списки зарахованих вступників

Рекомендовані до зарахування вступники зобов’язані виконати вимоги для зарахування, а саме:

  • підтвердити у Електронному кабінеті вступника вибір місця навчання;
  • подати особисто* копію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, копію військового квитка/тимчасового посвідчення або приписного свідоцтва, копію облікової картки платника податків, копію паспорта громадянина України;
  • укласти договір про навчання між Академією адвокатури України та вступником (за участі батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників);
  • укласти договір про оплату за навчання (за участі батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників);
  • здійснити оплату за навчання;
  • надати Приймальній комісії квитанцію про оплату навчання.

*Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ТОВ «Академія адвокатури України» (referent@aau.edu.ua) в терміни, визначені в розділі ІV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2024 році.

Невиконання цих умов може слугувати підставою для виключення з рейтингових списків Академії.