Рейтингові списки

По завершенню строків подання заяв формуються рейтингові списки за кожною спеціальністю. Ці списки постійно коригуються впродовж вступної кампанії. Знайдіть себе у рейтингах і слідкуйте за динамікою!

Офіційним джерелом інформації щодо вступної кампанії '2022 є Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)! Списки вступників, що наводяться нижче, формуються на підставі інформації, отриманої з цієї бази даних.

Рейтингові списки вступників

Зверніть увагу! Після зарахування прізвище вступника видаляється з Рейтингових списків

Що треба терміново зробити, коли побачили себе у списку рекомендованих вступників: читайте нижче (доскрольте сторінку до кінця).

Списки зарахованих вступників

Рекомендовані до зарахування вступники зобов’язані виконати вимоги для зарахування, а саме:

  • подати особисто* оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, копію військового квитка або приписного свідоцтва, копію облікової картки платника податків, результати національного мультипредметного тесту та/або сертифіката про зовнішнє незалежне оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ) або результати магістерського комплексного тесту (для вступників в магістратуру)
  • укласти договір про навчання між Академії адвокатури України та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників)
  • укласти договір про оплату за навчання за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників)
  • здійснити оплату за навчання
  • надати Приймальній комісії квитанцію про оплату навчання

*Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ТОВ «Академія адвокатури України», зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі ІV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2022 році або відповідно до нього.

Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. Невиконання цих умов може слугувати підставою для виключення з рейтингових списків Академії.

Якщо вступник, який рекомендований до зарахування, одночасно навчається в іншому закладі вищої освіти за іншою ОП та формою навчання і оригінали зазначених документів зберігаються в тому навчальному закладі, то він до Приймальної комісії подає довідку закладу освіти, у якому зберігаються оригінали документів. Така довідка видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.