Правила прийому

Обов'язково перегляньте Правила прийому – цього року вони містять низку особливостей. Зверніть також увагу на Додатки: серед них – Перелік конкурсних предметів, Порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії, Правила прийому до аспірантури тощо.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2023 році Затверджено рішенням вченої ради Академії адвокатури України від 6 квітня 2023 р., протокол № 5. Введено в дію наказом в.о.ректора Академії адвокатури України № 109 від 6 квітня 2023 р.
.PDF
~535kB
Додаток 1
Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями + вартість навчання, ліцензійні обсяги, терміни і форми навчання, etc.
.PDF
~132kB