Правила прийому

Обов'язково перегляньте Правила прийому – цього року вони містять низку особливостей. Зверніть також увагу на Додатки: серед них – Перелік конкурсних предметів, Порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії, Правила прийому до аспірантури тощо.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2023 році Затверджено рішеннями вченої ради Академії адвокатури України від 6 квітня 2023 р., протокол № 5 та від 20 червня 2023 р., протокол № 7 (із змінами). Введено в дію наказами в.о. ректора Академії адвокатури України № 109 від 6 квітня 2023 р. та № 147 від 20 червня 2023 р.
.PDF
~558kB
Додаток 1
Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями + вартість навчання, ліцензійні обсяги, терміни і форми навчання, etc.
.PDF
~134kB