Правила прийому

Обов'язково перегляньте Правила прийому – цього року вони містять низку особливостей. Зверніть також увагу на Додатки: серед них – Перелік конкурсних предметів, Порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії, Правила прийому до аспірантури тощо.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2024 році Затверджено рішеннями вченої ради Академії адвокатури України від 25 квітня 2024 р., протокол № 6. Введено в дію наказом в.о. ректора Академії адвокатури України № 64 від 25 квітня 2024 р.
.PDF
~558kB
Додаток 1
Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями + вартість навчання, ліцензійні обсяги, терміни і форми навчання, etc.
.PDF
~134kB