Заяву в електронній формі (з 12 до 26 липня 2018 року включно)  подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання та не мають підстав для спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти , визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу.

 А також (з 02 до 26 липня 2018 року включно),  вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за денною та заочною формами навчання, які не мають підстав для спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378. Радимо Вам ознайомитись з вищеназваним документом, який Ви знайдете на цьому сайті.