Шановні вступники в магістратуру!

Повідомляємо, що відповідно до Змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 року № 591, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698, реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) розпочинається з 12 травня 2020 р. та триватиме до 18:00 05 червня 2020 р. Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ відбуватиметься повністю онлайн

І. Для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ, вам необхідно у терміни, відведені для реєстрації, надіслати на офіційну електронну скриньку Академії – referent@aau.edu.ua скановані копії (фотокопії) наступних документів:

 • заповнену заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (заяву-анкету можна завантажити за цим посиланням , формат файлу .docx, ~17kB);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЕДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі – Порядок). У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов'язково має зазначити прізвище, ім'я, по батькові.

 

ІІ. Для здійснення реєстрації вступників та під час оформлення екзаменаційних листків відповідальний працівник Приймальної комісії Академії:

1) перевіряє наявність документів, що потрібні для реєстрації вступника, та надає відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, надсилає повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника Приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності, то він зв'язується із закладом вищої освіти, який видав цю довідку, для підтвердження її достовірності. У випадку, якщо достовірність довідки:

 • підтверджено – продовжує реєстрацію вступника;
 • не підтверджено – відмовляє вступнику в реєстрації;
 • потребує часу для підтвердження – відкладає реєстрацію вступника;

2) роздруковує надіслані документи та формує особову справу вступника;

3) створює запит на формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Сервіс), та здійснює перевірку відповідності інформації, указаної в підпунктах 1-5 пункту 5 розділу V Порядку, згенерованої за допомогою Сервісу, із даними, зазначеними вступником у заяві-анкеті. Якщо вступник є особою з числа осіб, персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО, то вищезазначена інформація вноситься до Сервісу представником Приймальної комісії на підставі даних, зазначених у заяві-анкеті та копіях наданих документів.

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (окрім вступників (за державним замовленням) до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти). Якщо вступник не має такої картки, то вона створюється працівником Приймальної комісії Академії перед початком реєстрації;

4) формує екзаменаційний листок.

Формування екзаменаційного листка здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – Програма). У процесі формування представник Приймальної комісії здійснює внесення до Програми інформації про вступника відповідно до даних, зазначених вступником у заяві-анкеті:

 • (номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
 • іноземна мова, із якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит;
 • інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які вступник бажає скласти;
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов);
 • інформація про населений пункт, у якому (або в передмісті якого) вступник бажає скласти вступні випробування);

5) зґенеровує реєстраційну картку вступника та повторно звіряє інформацію, указану вступником в заяві-анкеті та внесену до реєстраційної картки. Якщо дані внесені правильно, то в реєстраційній картці під фразою «Зазначені мною дані перевірені, підтверджую правильність внесення даних» необхідно вказати своє прізвище та ініціали, на картці та заяві-анкеті проставити підпис. Після цього продовжує ґенерування листка за номером, указаним на реєстраційній картці;

6) здійснює оформлення екзаменаційного листка. У спеціально відведеному місці на екзаменаційному листку необхідно наклеїти фотокартку, роздруковану з листа вступника (зображення фото може також бути накладено верхнім шаром у відповідне місце згенерованого екзаменаційного листка перед тим, як здійснити його друк) або взяту з особової справи студента (якщо вступник здобуває вищу освіту в цьому закладі вищої освіти);

7) відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в заяві-анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з'ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Кожен вступник, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створює інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Саме в цей кабінет надійде запрошення-перепустка на складання вступних випробувань та їх результати.

Номери телефонів, за якими вступник може отримати консультацію: (044) 246-5788; +38(095)126-8806