Так, у 2021 році вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки в електронній формі (крім зазначених у пункті 1 розділу V Правил прийому випадків).