Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а також для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форму навчання та не мають підстав для спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти , визначених Умовами прийому та Правилами прийому до закладу вищої освіти.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України. Радимо Вам ознайомитись з вищеназваним документом, який Ви знайдете на цьому сайті у розділі Законодавство.