• Бакалаврат, на основі диплома молодшого спеціаліста за спорідненною спеціальністю (13 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  ПРАВОЗНАВСТВО. ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ (М.СПЕЦ.)

  Для вступників, які вступають на третій курс для продовження навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 • Магістратура, на оcнові ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (14 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ПРАВА ТА ЗАГАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАВНИЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (З.Ф.)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (15 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ПРАВО)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (16 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ПРАВО)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (17 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА). ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ПРАВО)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Магістратура, перехресний вступ (18 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Магістратура, перехресний вступ (19 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Магістратура, на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (20 з )
  Спеціальність: «Міжнародне право» (денна)

  ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (INT)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 • Магістратура, на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (21 з )
  Спеціальність: «Міжнародне право» (денна)

  ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ПРАВА ТА ЗАГАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАВНИЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (INT)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 • Магістратура, на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр» (22 з )
  Спеціальність: «Міжнародне право» (денна)

  ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Магістратура, на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр» (23 з )
  Спеціальність: «Міжнародне право» (денна)

  КРАЇНОЗНАВСТВО. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Магістратура, на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр» (24 з )
  Спеціальність: «Філологія» (денна)

  ІНОЗЕМНА МОВА - ОСНОВНА. ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр»

 • Магістратура, на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр» (25 з )
  Спеціальність: «Філологія» (денна)

  ІНОЗЕМНА МОВА - 2 (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА). ВСТУПНИЙ ІСПИТ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр»

 • Магістратура, перехресний вступ (26 з )
  Спеціальність: «Філологія» (денна)

  ЛІНГВОЗНАВСТВО КРАЇН ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Магістратура, перехресний вступ (27 з )
  Спеціальність: «Філологія» (денна)

  ПРАКТИЧНИЙ КУРС ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Бакалаврат, друга вища освіта (скорочена) (28 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА. ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

  Для вступників, які вступають для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Право» на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

 • Бакалаврат, на основі диплома молодшого спеціаліста за спорідненною спеціальністю (29 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ПРАВОЗНАВСТВО. ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ (М.СПЕЦ.: З.Ф.)

  Для вступників, які вступають на третій курс для продовження навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (30 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА). ВСТУПНИЙ ІСПИТ (З)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (31 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (З.Ф.)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (32 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (З.Ф.)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Магістратура, перехресний вступ (33 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (М., З.Ф.)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Магістратура, перехресний вступ (34 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (М., З.Ф.)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
  Див. п.7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2019 році (здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

 • Магістратура, на оcнові ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (35 з )
  Спеціальність: «Право» (заочна)

  ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (З.Ф.)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (36 з )
  Спеціальність: «Філологія» (денна)

  ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА). ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ФІЛ)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (37 з )
  Спеціальність: «Філологія» (денна)

  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ФІЛ)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (38 з )
  Спеціальність: «Міжнародне право» (денна)

  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (МП)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (39 з )
  Спеціальність: «Міжнародне право» (денна)

  ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА). ВСТУПНИЙ ІСПИТ (МП)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (40 з )
  Спеціальність: «Філологія» (денна)

  УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ФІЛ)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Бакалаврат, на основі повної загальної середньої освіти (41 з )
  Спеціальність: «Міжнародне право» (денна)

  УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. ВСТУПНИЙ ІСПИТ (МП)

  Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають право складати вступні екзамени з конкурсних предметів в Академії адвокатури України
  Див. Розділ VII Правил прийому на навчання Академії адвокатури України в 2019 році (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

 • Магістратура, на оcнові ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (42 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (LAW)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 • Магістратура, на оcнові ступеня (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (43 з )
  Спеціальність: «Право» (денна)

  ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ПРАВА ТА ЗАГАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАВНИЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (LAW)

  Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)