Роз'яснення щодо порядку подання заяв на апеляцію

Вступник має право ознайомитися зі своєю перевіреною роботою та отримати пояснення щодо помилок і зауважень. Про бажання скористатися цим правом вступник подає відповідальному секретареві Приймальної комісії заяву на ім’я голови Приймальної комісії за зразком, поданим у Додатку 1 до Положення про Апеляційну комісію.

Після ознайомлення з роботою вступник зазначає на своїй заяві щодо ознайомлення про відсутність в нього претензій чи зауважень до предметної комісії (екзаменаційної або фахової атестаційної, комісії для проведення співбесід) за зразком, поданим у Додатку 2. Тобто, якщо ознайомившись зі своєю роботою, вступник переконується в об’єктивності оцінки і знімає всі претензії, – питання вичерпується і процедура завершується.

Якщо ж після ознайомлення зі своєю перевіреною роботою та надання йому пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, він має право подати апеляцію.

Апеляція подається у формі заяви на ім’я голови Апеляційної комісії. В апеляційній заяві вказуються прізвище, ім’я, по батькові вступника, номер екзаменаційного листа та суть спірного питання. Заявником можуть бути оскаржені дії та рішення будь-якої предметної або фахової атестаційної комісії, комісії для проведення співбесід або її представника, якщо вони, на погляд вступника, призвели до порушення його прав та інтересів як вступника. Зразок апеляційної заяви подано у Додатку 3.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Академії, повинна бути обґрунтованою та подаватись ним особисто на наступний день після оголошення результатів, але не пізніше, ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування. Апеляції, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі від родичів вступників, не приймаються і не розглядаються.

У разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням, електронними засобами зв'язку чи іншими мобільними пристроями), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі вступника викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.

Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.