Правила прийому


Правила прийому

Правила прийому до Академії адвокатури України у 2018 році

Затверджено вченою радою Академії адвокатури України та введено в дію наказом ректора

Файл у форматі PDF (~680 kB)


Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями

(Перелік згенеровано ЄДБО)

Файл у форматі PDF (~160 kB)


Додаток 2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), які враховуються при проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Файл у форматі PDF (~100 kB)


Додаток 3

Перелік додаткових вступних та фахових випробувань

Перелік додаткових вступних та фахових випробувань для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
(пункт 7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до ТОВ «Академія адвокатури України» в 2018 році)

Файл у форматі PDF (~150 kB)


Додаток 4

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Файл у форматі PDF (~160 kB)


Додаток 5

Таблиця відповідності оцінок документа про вищу освіту, виставлених не за 100-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

(шкала ECTS/100-бальна шкала)

Файл у форматі PDF (~100 kB)


Додаток 6

Положення про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України

Файл у форматі PDF (~140 kB)


Додаток 7

Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України в 2018 році

Затверджено рішенням Вченої ради Академії адвокатури України від 26 грудня 2017 року, протокол № 5

Файл у форматі PDF (~180 kB)