Правила прийому


Правила прийому

Правила прийому до Академії адвокатури України у 2021 році

Затверджено рішеннями вченої ради Академії адвокатури України від 24 грудня 2020 р., протокол №4, зі змінами від 30 червня 2021 р., протокол № 10; введено в дію наказами ректора № 85 від 24 грудня 2020 р., № 186 від 30 червня 2021 р.

Файл у форматі PDF (~480 kB)


Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями

(Перелік згенеровано ЄДБО)

Файл у форматі PDF (~135 kB)


Додаток 2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), фахових випробуваннях, які враховуються при проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Файл у форматі PDF (~120 kB)


Додаток 3

Перелік вступних фахових випробувань

Перелік фахових випробувань для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

Файл у форматі PDF (~100 kB)


Додаток 4

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Файл у форматі PDF (~115 kB)


Додаток 5

Таблиця відповідності оцінок документа про вищу освіту, виставлених не за 100-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

(шкала ECTS/100-бальна шкала; 4-бальна шкала; національна шкала)

Файл у форматі PDF (~100 kB)


Додаток 6

Положення про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України

Файл у форматі PDF (~135 kB)


Додаток 7

Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України в 2021 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2021 році, затверджені рішенням вченої ради Академії адвокатури України від 24 грудня 2020 р., протокол № 4

Файл у форматі PDF (~155 kB)