Правила прийому


Правила прийому

Правила прийому до Академії адвокатури України у 2017 році

Затверджено вченою радою Академії адвокатури України та введено в дію наказом ректора

Файл у форматі PDF (~340 kB)


Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями

(Перелік згенеровано ЄДБО)

Файл у форматі PDF (~70 kB)


Додаток 2

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Файл у форматі PDF (~90 kB)


Додаток 3

Перелік додаткових вступних та фахових випробувань

для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) (пункт 8 Розділу VІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2017 році)

Файл у форматі PDF (~80 kB)


Додаток 4

Таблиця відповідності оцінок документа про вищу освіту, виставлених не за 100-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

(оцінки за шкалою ECTS; оцінки за 4-бальною шкалою; оцінки за національною шкалою)

Файл у форматі PDF (~75 kB)


Додаток 5

Положення про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України

Файл у форматі PDF (~120 kB)


Додаток 6

Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України в 2017 році

Файл у форматі PDF (~130 kB)


Додаток 7

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 № 1236, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 637 від 24.04.2017

Файл у форматі PDF (~180 kB)