*Про «Перехресний вступ»

«Перехресний вступ» – нова можливість, передбачена законодавством про вищу освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю (див. п. 7 Розділу ІІI Правил прийому)

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки запропонувало вищим навчальним закладам розширити можливості прийому на навчання за ступенем магістра та здійснювати прийом вступників на основі диплому бакалавра з іншої галузі знань. З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Відповідно до п. 3 Розділу ІІІ Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908: «Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

Скористайтесь цією можливістю!