*Про «Перехресний вступ»

«Перехресний вступ» – можливість, передбачена законодавством про вищу освіту

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України, з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки, запропонувало закладам вищої освіти розширити можливості прийому на навчання за ступенем магістра та здійснювати прийом вступників на основі ступеня бакалавра чи магістра з іншої галузі знань.

З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту»: «Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої освіти або творчих конкурсів з предметів (дисциплін), з яких не проводяться вступні іспити з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання».

Скористайтесь цією можливістю!