*Про «Перехресний вступ»

«Перехресний вступ» – нова можливість, передбачена законодавством про освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю (див. п. 8 Розділу VI Правил прийому)

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки запропонувало вищим навчальним закладам розширити можливості прийому на навчання за ступенем магістра та здійснювати прийом вступників на основі диплому бакалавра з іншої галузі знань.

З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Тепер особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, але за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань і з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Скористайтесь цією можливістю!