Шановні вступники!

У 2019 році Академія адвокатури України здійснює набір студентів і пропонує освітні програми:

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна, заочна форми навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (спеціалізації: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) – на основі повної загальної середньої освіти.
  Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки.

ЗА СПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

— Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • 081 ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст».
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.

— Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст.
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

ЗА НЕСПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна, заочна, форми навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова) — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки.

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Заочна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки та 6 місяців.

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:*

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

* т. зв. «перехресний вступ» — за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п. 7 Розділу ІІІ Правил прийому).

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО (денна та заочна форма навчання),
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (денна форма навчання),
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова, денна форма навчання) —

приймаються особи, які здобувають не менше одного року такий самий або вищий ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Термін навчання — 3 роки.

Для кращого розуміння пропонованих програм ознайомтесь, будь ласка, зі схематичним представленням можливостей вступу