Терміни прийому документів

Заяви та документи на навчання в Академії адвокатури України у 2019 році приймаються:

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 10:00 год. 10 липня до 18:00 год. 16 липня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО. УВАГА, заяви подаються тільки в електронній формі! (крім зазначених у пункті 1 розділу V Правил прийому випадків)
з 10:00 год. 10 липня до 18:00 год. 22 липня

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 9:00 год. 15 липня до 19:00 год. 07 серпня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО. УВАГА, заяви подаються тільки в електронній формі (крім зазначених у пункті 1 розділу V Правил прийому випадків)
з 9:00 год. 15 липня до 18:00 год. 13 серпня

Для тих, хто бажає поновитись на навчання або перевестись з іншого закладу вищої освіти

від всіх осіб даної категорії
з 09:00 год. 10 травня до 18:00 год. 30 серпня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми навчання), «міжнародне право» (денна форма навчання), «філологія» (денна форма навчання)

від осіб, які не менше одного року здобувають вищу освіту за іншою спеціальністю та успішно виконують навчальний план:
з 9:00 год. 23 липня до 18:00 год. 22 серпня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми), «міжнародне право» (денна форма), «філологія» (денна форма) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

на денну форму навчання:
з 10:00 год. 10 липня до 18:00 год. 22 липня
на заочну форму навчання:
з 09:00 год. 16 липня до 19:00 год. 14 серпня

На 3 курс для здобуття ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за спеціальністю «право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

на денну форму навчання
з 10:00 год. 10 липня до 18:00 год. 22 липня
на заочну форму навчання
з 09:00 год. 16 липня до 19:00 год. 14 серпня

Друга вища освіта: для здобуття ступеня «бакалавр» (заочна форма навчання) за спеціальністю «Право» на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) з іншої спеціальності (іншого напряму підготовки)

від всіх осіб даної категорії
з 9:00 год. 23 липня до 18:00 год. 22 серпня

На старші курси для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня (ОКР) бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою* спеціальністю

Спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

Прийом заяв та документів від вступників з іншої спеціальності, що мають складати додаткові вступні випробування для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»
з 09:00 год. 13 травня до 18:00 год. 27 травня
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»
з 09:00 год. 13 травня до 18:00 год. 03 червня
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» вступників з іншої спеціальності, що успішно склали додаткові вступні випробування
з 10:00 год. 31 травня до 18:00 год. 03 червня
Прийом заяв та документів від осіб, що мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (п.7 Розділу VII Правил прийому)
з 09:00 год. 18 червня до 18:00 год. 25 червня
Прийом заяв та документів від всіх інших осіб даної категорії
з 10:00 год. 10 липня до 18:00 год. 23 липня
Прийом заяв та документів від вступників з іншої спеціальності, що мають складати додаткові вступні випробування та вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»
з 09:00 год. 05 липня до 18:00 год. 23 липня

Спеціальність 035 «Філологія»:

від осіб, що мають складати додаткові вступні випробування
з 10:00 год. 10 липня до 18:00 год. 23 липня
від всіх інших осіб даної категорії
з 10:00 год. 10 липня до 14:00 год. 27 липня

* т. зв. «перехресний вступ» – за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п. 7 Розділу ІІI Правил прийому).