Початок прийому заяв та документів для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)

01 вересня 2022 року розпочинається прийом заяв та документів в аспірантуру для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право.

Шановні вступники до аспірантури!

Повідомляємо, що з 01 вересня 2022 року розпочинається прийом заяв та документів в аспірантуру для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право. Прийом заяв і документів закінчується о 16:00 год. 28 жовтня 2022 року.

Для участі у конкурсному відборі:

Вступник має надіслати* на електронну адресу приймальної комісії Академії адвокатури України referent@aau.edu.ua скановані копії (фотокопії) наступних документів:

 1. заповнену заяву (форма заяви доступна за цими посиланнями: у форматі DOCX або у форматі PDF);
 2. фотокартку (3х4);
 3. особовий листок з обліку кадрів (видається за місцем роботи або навчання вступника);
 4. автобіографію;
 5. список опублікованих наукових праць з обраної ними наукової спеціальності (за наявності). 
  Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, презентація, проект тощо) з обраної ними наукової спеціальності;
 6. копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації)та додаток до диплома;
 7. копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 8. копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 9. копію облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи).

Крім того, вступники можуть подавати:

 • рекомендацію вченої ради Академії адвокатури України (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення Академії);
 • рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у разі його вступу до аспірантури Академії);
 • інші докази спроможності вступника проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю.

*Просимо у темі листа обов’язково зазначити: Приймальна комісія. АСПІРАНТУРА. Ваше ПІБ.

Бажаємо успіхів! Якщо у Вас залишились нез’ясовані питання, телефонуйте:

095 126 88 06Мількова Катерина Віталіївна, заступниця голови Приймальної комісії.

Дивіться також: Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в 2022 році.