Увімкніть JavaScript

Популярні запити

Повний зміст сайту

 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2020
  в Академії адвокатури України
 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2020
  в Академії адвокатури України
 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2020
  в Академії адвокатури України

Щодо додаткових вступних випробувань

Шановні вступники в магістратуру за іншою спеціальністю! Звертаємо увагу, що реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передувало складання додаткових фахових вступних випробувань. Водночас, з 16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», зокрема, в частині скасування обов'язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Таким чином, не бачимо необхідності у проведені додаткових фахових вступних випробувань під час вступної кампанії 2020 року.

Відповідні зміни до Правил прийому Академії адвокатури України будуть внесені після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11.10.2019 р. № 1285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р. № 1192/34163.

Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ

Шановні вступники в магістратуру! Повідомляємо, що відповідно до Змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 року № 591, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698, реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) розпочинається з 12 травня 2020 р. та триватиме до 18:00 05 червня 2020 р. Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ відбуватиметься повністю онлайн.

Для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ, вам необхідно у терміни, відведені для реєстрації, надіслати на офіційну електронну скриньку Академії скановані копії (фотокопії) низки документів.

Докладніше

Правила прийому


Правила прийому

Правила прийому до Академії адвокатури України у 2020 році

Затверджено вченою радою Академії адвокатури України та введено в дію наказами ректора № 94 від 18 грудня 2019 р. та № 175 від 13 травня 2020 р.

Файл у форматі PDF (~590 kB)


Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями

(Перелік згенеровано ЄДБО)

Файл у форматі PDF (~350 kB)


Додаток 2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), які враховуються при проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Файл у форматі PDF (~400 kB)


Додаток 3

Перелік вступних фахових випробувань

Перелік вступних фахових випробувань для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
(пункт 7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до ТОВ «Академія адвокатури України» в 2020 році)

Файл у форматі PDF (~320 kB)


Додаток 4

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Файл у форматі PDF (~590 kB)


Додаток 5

Таблиця відповідності оцінок документа про вищу освіту, виставлених не за 100-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

(шкала ECTS/100-бальна шкала)

Файл у форматі PDF (~200 kB)


Додаток 6

Положення про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України

Файл у форматі PDF (~400 kB)


Додаток 7

Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України в 2020 році

Затверджено рішенням Вченої ради Академії адвокатури України від 18 грудня 2019 р., протокол № 5

Файл у форматі PDF (~690 kB)


Шановні вступники!

У 2020 році Академія адвокатури України здійснює набір студентів і пропонує освітні програми:

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна, заочна форми навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (спеціалізації: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) – на основі повної загальної середньої освіти.
  Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки.

ЗА СПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

— Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • 081 ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст».
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.

— Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст.
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

ЗА НЕСПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна, заочна, форми навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова) — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки.

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Заочна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки та 6 місяців.

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:*

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

* т. зв. «перехресний вступ» — за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п. 7 Розділу ІІІ Правил прийому).

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО (денна та заочна форма навчання),
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (денна форма навчання),
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова, денна форма навчання) —

приймаються особи, які здобувають не менше одного року такий самий або вищий ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Термін навчання — 3 роки.

Для кращого розуміння пропонованих програм ознайомтесь, будь ласка, зі схематичним представленням можливостей вступу

*Про «Перехресний вступ»

«Перехресний вступ» – можливість, передбачена законодавством про вищу освіту

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України, з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки, запропонувало закладам вищої освіти розширити можливості прийому на навчання за ступенем магістра та здійснювати прийом вступників на основі ступеня бакалавра чи магістра з іншої галузі знань.

З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту»: «Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої освіти або творчих конкурсів з предметів (дисциплін), з яких не проводяться вступні іспити з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання».

Скористайтесь цією можливістю!

Про поновлення і переведення

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з закладів вищої освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


Переведення
студентів з одного закладу вищої освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох закладів вищої освіти.
Поновлення
до складу студентів здійснюється ректором Академії незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.

Докладніше

Військова освіта

Студенти Академії адвокатури України мають можливість пройти повний курс військової підготовки та отримати звання офіцерів запасу:
 • на факультеті військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • на факультеті підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Вступити на зазначені факультети можуть студенти Академії адвокатури – громадяни України чоловічої або жіночої статті, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти «бакалавр», позитивно характеризуються за місцем навчання та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів визнані придатними до навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу. Зазвичай, військову підготовку за визначеною програмою проходять студенти ІІІ–IV курсів (вступний іспит складають на другому курсі) денної форми навчання. Заняття проходять один раз на тиждень. Навчання платне.
– –
З правилами прийому, програмами вступних випробувань, вимогами до вступників, розмірами оплати за навчання тощо можна ознайомитись на сайтах відповідних військових навчальних закладів:

Військовий інститут КНУ Національний університет оборони

Терміни прийому документів

Заяви та документи на навчання в Академії адвокатури України у 2020 році приймаються:

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 16 серпня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО. УВАГА, заяви подаються тільки в електронній формі! (крім зазначених у пункті 1 розділу V Правил прийому випадків)
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 22 серпня

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 01 вересня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО. УВАГА, заяви подаються тільки в електронній формі (крім зазначених у пункті 1 розділу V Правил прийому випадків)
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 10 вересня

Для тих, хто бажає поновитись на навчання або перевестись з іншого закладу вищої освіти

від всіх осіб даної категорії
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 10 вересня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми навчання), «міжнародне право» (денна форма навчання), «філологія» (денна форма навчання)

від осіб, які не менше одного року здобувають вищу освіту за іншою спеціальністю та успішно виконують навчальний план:
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 10 вересня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми), «міжнародне право» (денна форма), «філологія» (денна форма) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

на денну форму навчання:
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 26 серпня
на заочну форму навчання:
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 10 вересня

На 3 курс для здобуття ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за спеціальністю «право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

на денну форму навчання
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 26 серпня
на заочну форму навчання
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 10 вересня

Друга вища освіта: для здобуття ступеня «бакалавр» (заочна форма навчання) за спеціальністю «Право» на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) з іншої спеціальності (іншого напряму підготовки)

від всіх осіб даної категорії
з 09:00 год. 13 серпня до 18:00 год. 10 вересня

На старші курси для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня (ОКР) бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю

Спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»
з 12 травня до 18:00 год. 05 червня
Прийом заяв та документів від всіх осіб даної категорії (УВАГА! Заяви подаються тільки в електронній формі, крім зазначених у пункті 2 розділу V Правил прийому випадків)
з 05 серпня до 22 серпня

Спеціальність 035 «Філологія»:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 12 травня до 18:00 год. 05 червня
Прийом заяв та документів від всіх осіб даної категорії (УВАГА! Заяви подаються тільки в електронній формі, крім зазначених у пункті 2 розділу V Правил прийому випадків)
з 05 серпня до 22 серпня

Будь ласка, не забувайте, що для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та ступеня магістра за денною та заочною формами навчання заяви подаються тільки в режимі онлайн шляхом заповнення електронної форми у Вашому особистому кабінеті — крім зазначених у пунктах 1–2 розділу V Правил прийому випадків

Завітайте до нас у Приймальну комісію, і наші фахівці консультаційного центру для надання допомоги вступникам під час подачі заяв в електронній формі допоможуть Вам зареєструватись, створити та подати заяву через Ваш особистий кабінет. Центр працює відповідно до графіку роботи Приймальної комісії
подати заяву онлайн

Склад Приймальної комісії

Нашу місію ми вбачаємо в тому, щоби зробити сповнений стресів і хвилювань процес вступу до ЗВО
максимально комфортним для майбутніх студентів

 • Варфоломеєва<br>Тетяна Вікторівна

  Варфоломеєва
  Тетяна Вікторівна

  // Голова Приймальної комісії —
  ректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Вівторок — з 12:00 до 14:00
  • Середа — з 12:00 до 14:00
  • П'ятниця — з 15:00 до 17:00
 • Мількова<br>Катерина Віталіївна

  Мількова
  Катерина Віталіївна

  // Заступниця Голови —
  проректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 10:00 до 12:00
  • Середа – з 17:00 до 19:00
  • Четвер – з 12:00 до 14:00
 • Астрова<br>Лариса Миколаївна

  Астрова
  Лариса Миколаївна

  // Відповідальний секретар —
  старший викладач

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 14:00 до 16:00
  • Вівторок – з 10:00 до 12:00
  • Четвер – з 10:00 до 12:00
  • П’ятниця – з 12:00 до 14:00
 • Білик<br>Лілія Денисівна

  Білик
  Лілія Денисівна

  // Заступниця відп. секретаря —
  старший викладач

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 14:00 до 16:00
  • Вівторок – з 10:00 до 12:00
  • Четвер – з 10:00 до 12:00
  • П’ятниця – з 12:00 до 14:00

 • Апеляційна комісія

  Апеляційна комісія діє у період проведення вступних випробувань (див. Положення про Апеляційну комісію).

 • Бірюкова
  Аліна Миколаївна

  // Голова Апеляційної комісії —
  проректор Академії адвокатури

Графік роботи Приймальної комісії

Терміни прийому заяв та документів від різних категорій вступників зазначені у розділі ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Графік роботи

  І зміна Перерва ІІ зміна Перерва
ПН 10:00 — 14:00 11:30 — 12:00 14:00 — 17:30 15:30 — 16:00
ВТ 10:00 — 14:00 11:30 — 12:00 14:00 — 17:30 15:30 — 16:00
СР 10:00 — 14:00 11:30 — 12:00 14:00 — 17:30 15:30 — 16:00
ЧТ 10:00 — 14:00 11:30 — 12:00 14:00 — 17:30 15:30 — 16:00
ПТ 10:00 — 14:00 11:30 — 12:00 14:00 — 17:30 15:30 — 16:00
СБ 10:00 — 12:00 без перерви    
НД Вихідний      

 

Графік роботи Приймальної комісії під час додаткового набору (з 1 вересня до 30 листопада 2020 року) буде встановлено рішенням Приймальної комісії та оголошено у вересні 2020 року.

У зв'язку із карантинними обмеженнями до графіку роботи Приймальної комісії можуть вноситися зміни. Будь ласка, слідкуйте за інформацією у розділі ОГОЛОШЕННЯ.


Кількість поданих заяв

станом на 02 грудня 2020 р.

1310

Загальна кількість
(за всіма формами)

559

Право, бакалавр (денна)
(ліцензійний обсяг – 175)

152

Міжнародне право, бакалавр
(ліцензійний обсяг – 75)

379

Магістратура
(всі форми/спеціальності)

Списки вступників

Офіційним джерелом інформації щодо вступної кампанії '2020 є Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)! Списки вступників, що наводяться нижче, формуються на підставі інформації, отриманої з цієї бази даних.

Рейтингові списки вступників

(за даними ЄДЕБО*)

Якщо ви з першого разу не потрапили до числа рекомендованих вступників — це не підстава для паніки. Ситуація може змінитись!

Дані про переведення і поновлення

Питання щодо поновлення і переведення належать до компетенції ректора

Докладніше про порядок поновлення і переведення див. у відповідному розділі

*ЄДЕБО — Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄДЕБО є офіційним загальнодержавним джерелом даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг. Списки вступників формуються з цієї бази даних.

Згідно із встановленим порядком, інформація щодо вступників спочатку вноситься до ЄДЕБО фахівцями Приймальної комісії, після чого з цієї бази даних ґенеруються списки вступників для представлення на нашому сайті. Така процедура дозволяє забезпечити цілісність даних, їх захист, мінімізувати ризик помилок, але, втім, вимагає більше часу для обробки даних.

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua, а також на сайті Інформаційна система Вступ.Освіта.ua, де Ви зможете знайти інформацію про ЗВО, статистику, конкурсні пропозиції, рейтингові списки тощо, тобто всі дані, що містяться в ЄДЕБО стосовно Академії адвокатури України.

Рекомендованим вступникам необхідно

 • надати приймальній комісії оригінали атестата або диплома та додатка до нього, сертифіката про зовнішнє незалежне оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (для вступників в магістратуру за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»).
  Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії
 • укласти договір на навчання
 • здійснити оплату за навчання
 • надати приймальній комісії квитанцію про оплату навчання

Невиконання цих умов може слугувати
підставою для виключення з рейтингових списків Академії

Якщо вступник, який рекомендований до зарахування, одночасно навчається в іншому закладі вищої освіти за іншою ОП та формою навчання і оригінали зазначених документів зберігаються в тому навчальному закладі, то він до Приймальної комісії подає довідку вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Така довідка видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому на навчання до закладів вищої освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

Вступні випробування

УВАГА! Графік вступних випробувань для вступної кампанії '2020 буде оприлюднено у березні 2020 року

Списки груп

Шановні вступники, списки груп тих осіб, хто складає вступні випробування в Академії адвокатури України, формуються по мірі надходження заяв. Номер (індекс) Вашої групи та номер заяви зазначено у Вашому екзаменаційному листку («Аркуш результатів вступних випробувань»). Зазначений документ є і перепусткою на вступне випробування, яку Ви повинні мати при собі, прибувши до Академії для складання вступного випробування (іспиту, співбесіди, тестування). При собі Ви повинні мати також паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Графік вступних випробувань

Результати випробувань

Результати вступних випробувань оприлюднюються у день складання відповідного випробування. Для зручності й оперативності файли з результатами випробувань завантажуються у хмарне сховище Google Диск з можливістю спільного доступу.

Будь ласка, не забувайте про Ваше право на апеляцію. Докладніше про порядок апеляції читайте у секції «Апеляція» цього сайту.

Оголошення

Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями на цьому сайті, щоб не пропустити щось важливе
(для перегляду попередніх оголошень натискайте кнопки зі стрілками, що розташовані нижче)

Будьте постійно у курсі новин – налаштуйте Твіттер-канал @AAU_vstup на своєму мобільному пристрої.

 • Зміни у графіку роботи Приймальної комісії

  У зв'язку з продовженням карантину з 01 до 31 серпня 2020 року, до графіку роботи Приймальної комісії внесено наступні зміни:

  ПОНЕДІЛОК – П'ЯТНИЦЯ

  I зміна 
  робочі години: 10:00 – 11:30 і 12:00 – 14:00
  перерва: 11:30 – 12:00

  II зміна
  робочі години: 14:00 – 15:30 і 16:00 – 17:30
  перерва 15:30 – 16:00

  СУБОТА

  10:00 – 12:00 без перерви

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   03 серпня 2020 р.
 • Консультаційний центр для допомоги вступникам

  В Академії адвокатури України при Приймальній комісії діє консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подачі заяв в електронній формі, який працює відповідно до графіку роботи Приймальної комісії. Саме тут, починаючи з 10:00 год. 01 липня 2020 року, якщо у вас виникають певні труднощі, ви зможете зареєструвати свій електронний кабінет та здійснити подачу документів, користуючись допомогою і порадами наших фахівців.

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   24 грудня 2019 р.
 • Ступінь бакалавра за 3 роки!

  Запрошуємо осіб, які здобули ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА БУДЬ-ЯКОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ, здобути за 3 роки ступінь БАКАЛАВРА та отримати диплом державного зразка за спеціальностями:

  • 081 Право
  • 293 Міжнародне право
  • 035 Філологія (англійська, німецька мови)

  Вступ на 2 курс за співбесідою.

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   18 грудня 2019 р.
 • Нові можливості для паралельного навчання!

  Якщо Ви вже не менше року здобуваєте вищу освіту та успішно виконуєте навчальний план – запрошуємо Вас одночасно здобути другу спеціальність та отримати диплом державного зразка за спеціальностями:

  • 081 Право
  • 293 Міжнародне право
  • 035 Філологія (англійська , німецька мови)

  Вступ на 2 курс за співбесідою.

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   13 грудня 2019 р.

Програми вступних випробувань

УВАГА! Програми наразі оновлюються!

Вступні випробування (співбесіда, тест, іспит) передбачаються для вступників певних категорій,
які визначені у Правилах прийому до Академії адвокатури України.

Зауважте: цифра у сірому колі означає кількість наразі відображених на сторінці програм, а не загальну їх кількість.
Якщо не бачите потрібної програми, натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ ЩЕ нижче.

ЗАСТОСОВУЙТЕ ФІЛЬТРИ:

Всі програми
Право
Міжнародне право
Філологія

АБО

Бакалаврат
Магістратура
Друга вища
«Перехресний вступ»

Відповіді на найбільш поширені запитання вступників

Перегляньте також відеоматеріали, що стосуються вступної кампанії, та цікаві інформаційні сюжети
на каналі Академії адвокатури України «AkademiaLive» (YouTube)

Мількова Катерина Віталіївна

Мількова Катерина Віталіївна

проректор Академії адвокатури України,
заступник голови Приймальної комісії

Якщо якісь питання залишились не з'ясованими, зверніться до Приймальної комісії,
скориставшись формою зворотного зв'язку, що розташована нижче.

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.УВАГА! Конкурсний бал (сума всіх сертифікатів та бал атестату) для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право» та 29 «Міжнародні відносини».

Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, а також, з 2020 року, для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форму навчання та не мають підстав для спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти , визначених Умовами прийому та правилами прийому до закладу вищої освіти.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України. Радимо Вам ознайомитись з вищеназваним документом, який Ви знайдете на цьому сайті у розділі Законодавство.

Так, у 2020 році вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки в електронній формі (крім зазначених у пункті 2 розділу V Правил прийому випадків).

Справа в тому, що бажаючі взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (це саме Ваш випадок), подають заяви тільки(!) в електронній формі. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн у Вашому особистому кабінеті. Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році та Правилами прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2020 році передбачені вичерпні випадки подання заяв у паперовій формі (див п.1 Розділу V Правил, що знаходяться на цьому сайті).

Якщо Ви себе не знаходите серед тих, кому дозволено подавати заяви у паперовій формі, – завітайте до нас у Приймальну комісію, і наші фахівці консультаційного центру для надання допомоги вступникам під час подачі заяв в електронній формі допоможуть Вам зареєструватись, створити та подати заяву через Ваш особистий кабінет. Центр працює відповідно до графіку роботи Приймальної комісії.

Отже, немає жодних підстав хвилюватись!

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділом VІI Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України у 2020 році, які Ви знайдете на нашому сайті. І якщо Ви попадаєте в перелік осіб, яким дозволяється брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, – ласкаво просимо!

Так, в Академії адвокатури України Ви можете здобути одночасно юридичну і філологічну освіту. Але є певне застереження: при одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами (спеціальностями) (у Вашому випадку це «Філологія» і «Право») Ви можете навчатись тільки за різними формами навчання (див. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році), тобто на денній і заочній формі навчання. Одночасне навчання на двох денних формах навчання не дозволяється Міністерством освіти і науки України. У Вашому випадку Ви можете навчатись на денній формі навчання спеціальності «Філологія» (у нас немає заочного відділення цієї спеціальності) та на заочній – «Право». Обирати – Вам!

Оскільки, не зовсім зрозуміло, яка спеціальність Вас цікавить – радимо переглянути  Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2020 році, а саме: «Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), які враховуються при проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти». Цей документ знаходиться на цьому сайті. Натисніть тут.

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, дорівнює 100 балам.

При обчисленні середнього балу додатку до документа про освіту за 100-бальною шкалою враховуються всі виставлені в ньому оцінки, у тому числі оцінки, отримані на державних іспитах, при захисті курсових робіт, практик, випускних робіт тощо; оцінка «зараховано» без зазначення балу не враховується, результат обчислення середнього балу округлюється до десятих частин бала.

Оцінки додатку до документа про освіту, виставлені не за 100-бальною шкалою, переводяться у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 4 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України, який Ви знайдете на нашому сайті.

Безумовно, Ви маєте таку можливість. Вся необхідна інформація є на нашому сайті. 

Особа може вступити до Академії адвокатури України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

Прийом заяв та документів від осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за умови складання додаткових вступних іспитів – 6-22 травня 2020 року.

Складання додаткових вступних випробувань – 28 травня (Теорія держави і права (співбесіда)) та 25 травня (Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина (співбесіда), після успішного складання яких Ви допускаєтесь до фахових випробувань, а саме – фахового випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 1 липня 2020 року.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування – 2 липня 2020 року.

Термін навчання – 2 роки.

Звичайно, можете. Академія адвокатури України приймає на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня «Бакалавр». Але зверніть увагу: з 2020 року для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста потрібно мати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років.

Чекаємо на Вас у липні!

Так, у Вашому випадку мова йде про здобуття другої вищої освіти. Маючи диплом бакалавра (за іншим напрямом підготовки), Ви можете вступати до Академії адвокатури України на навчання для здобуття ступеня бакалавра без відриву від виробництва (заочна форма навчання) за спеціальністю «Право». За 2 роки та 6 місяців Ви отримаєте диплом з кваліфікацією «бакалавр права», а вже потім будете мати можливість отримати диплом магістра.

Але з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» для Вас відкриваються й інші можливості – т.з. «перехресний вступ». З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Тепер особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра. Додаткові вступні випробування визначені у додатку 3 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2020 році, який Ви знайдете на нашому сайті. Скористайтесь цією можливістю!

Радимо також у розділі запропонованих освітніх програм знайти схематичне представлення можливостей вступу та перейти за посиланням: вступ на основі диплома БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА.

Вітаємо Ваше бажання! По-перше, Вам потрібно подати необхідні документи для вступу (див. Правила прийому) у встановлений термін (у Вашому випадку це період з 20 липня до 17 серпня), потім 18 серпня – пройти співбесіду (перелік питань, складений за Конституцією України, Ви можете знайти на нашому сайті у розділі «Програми»), та у вересні місяці будемо чекати на Вас на настановчу сесію!

Радимо також у розділі запропонованих освітніх програм знайти схематичне представлення можливостей вступу та перейти за посиланням: на основі диплома БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА.

Так, щосуботи з 10:00 год. до 14:00 год., крім суботи 9 травня. Графік роботи приймальної комісії оприлюднено на цьому сайті.

При прийомі до Академії адвокатури України в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. Саме за нею і визначається курс, на якому Ви будете навчатись. Ваша академічна різниця не повинна перевищувати 20 кредитів (це, як правило, від 6 до 10 предметів). Чекаємо на Вас за графіком роботи приймальної комісії.

Докладніше про поновлення і переведення дізнайтесь за цим посиланням.

Власне «брати участь» у роботі Приймальної комісії – ні. Адже в Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році чітко прописано, що «громадські організації можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів», але не всі громадські організації, а лише ті, «яким таке право надано Міністерством освіти і науки України». Для цього вони «можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій», і тільки у разі отримання такого права «Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання».

Щодо журналістів – питання співпраці з представниками засобів масової інформації врегульовані Положенням про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України (Додаток 6 до Правил прийому до Академії адвокатури України у 2020 році).

Звичайно, можна. Особи, які здобули повну загальну середню освіту можуть вступати до Академії адвокатури України на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями:

081 «Право»

293 «Міжнародне право»

035 «Філологія», спеціалізації:

 • 035.041 германські мови та література (переклад включно), перша – англійська
 • 035.043 германські мови та література (переклад включно), перша – німецька

Бажаємо Вам правильного вибору!

Ви не вказали, яку конкурсну пропозицію Ви плануєте обрати. Тому радимо ознайомитись з вартістю навчання у Додатку 1 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2020 році (Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями). Або у розділі «Важлива інформація» на цьому сайті натисніть на посилання «Вартість навчання».

Зверніть увагу! У Додатку 1 до Правил прийому дані щодо вартості навчання наведено за минулий рік.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн у Вашому особистому кабінеті. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на вебсайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на цьому сайті.

Після подання заяви слідкуйте уважно за зміною статусів Вашої заяви: «Зареєстровано в Єдиній базі» – «Зареєстровано у закладі вищої освіти» – «Допущено до конкурсу» – «Рекомендовано до зарахування». І, тільки після набуття останнього статусу (а це відбудеться не раніше 22 липня 2020 року), Ви зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Перегляньте уважно Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України. Радимо Вам ознайомитись з цим документом, посилання на який Ви знайдете на нашому сайті у розділі Законодавство.

Сподіваюсь, що надала Вам вичерпну відповідь!

У 2020 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – передбачено фахове випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Але! Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році та Правилами прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2020 році передбачене вичерпне коло осіб, яким (див п.7 Розділу VIІ Правил, що знаходяться на цьому сайті) дозволено брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Академії адвокатури України (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей). Мова йде про спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти. І якщо Ви попадаєте в перелік осіб, яким дозволяється брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, – ласкаво просимо!

Ви не вказали, на яку спеціальність Ви бажаєте вступати. Тому радимо ознайомитись з Переліком та формами складання додаткових вступних випробувань для кожної спеціальності, що зазначені у Додатку 3 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України у 2020 році, які Ви знайдете на нашому сайті у розділі Правила прийому.

Контакти

Підтримуйте зв’язок з Приймальною комісією зручним для вас способом.
Пам’ятайте: будь-які незрозумілі питання краще з’ясувати заздалегідь.

qr code