Увімкніть JavaScript

Популярні запити

Повний зміст сайту

Правила прийому


Правила прийому

Правила прийому до Академії адвокатури України у 2016 році

Затверджено (у новій редакції) на засіданні вченої ради Академії адвокатури України, протокол № 10 від 12 липня 2016 р.
Введено в дію наказом ректора № 379 від 12 липня 2016 р.

Файл у форматі PDF (~400 kB)


Додаток 1

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Файл у форматі PDF (~130 kB)


Додаток 2

Перелік додаткових вступних та фахових випробувань

Файл у форматі PDF (~120 kB)


Додаток 3

Таблиця відповідності оцінок документа про вищу освіту, виставлених не за 100-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

Файл у форматі PDF (~100 kB)


Додаток 4

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

Файл у форматі PDF (~90 kB)


Додаток 5

Положення про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України

Файл у форматі PDF (~140 kB)


Додаток 6

Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України в 2016 році

Файл у форматі PDF (~160 kB)


Шановні вступники!

У 2016 році Академія адвокатури України здійснює набір студентів і пропонує освітні програми:

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна, заочна, дистанційна форми навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 082 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (німецька мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (французька мова) – на основі повної загальної середньої освіти. Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки.

Особи, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, приймаються на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Прийом таких осіб на навчання в Академії адвокатури України здійснюється за їх заявою.

ЗА СПОРІДНЕНИМИ НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

— Для здобуття ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки:

 • ПРАВОЗНАВСТВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст».
  Денна, заочна, дистанційна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.

— Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст.
  Денна, заочна, дистанційна форми навчання.
  Термін навчання — 1–2 роки;
 • 082 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (німецька мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (французька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1,5 року.

ЗА ІНШИМ НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ*

— Для здобуття ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки:

 • ПРАВОЗНАВСТВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст».
  Денна, заочна, дистанційна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.

* за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п.10 Розділу V Правил прийому)

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Заочна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки та 6 місяців.

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:*

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна, заочна, дистанційна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.
 • 082 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (німецька мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (французька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1,5 року.

* т.зв. «перехресний вступ» — за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п.п. 13–15 Розділу V Правил прийому).
Додаткова інформація — у блакитному інфоблоці нижче.

Для кращого розуміння пропонованих програм ознайомтесь, будь ласка, зі схематичним представленням можливостей вступу

*Про «Перехресний вступ»

«Перехресний вступ» – нова можливість, передбачена законодавством про освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю (див. п.п. 13—15 Розділу V Правил прийому)

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки запропонувало вищим навчальним закладам розширити можливості прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та здійснювати прийом вступників на основі диплому бакалавра з іншої галузі знань.

З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Тепер особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, але за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань і з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Скористайтесь цією можливістю!

Про поновлення і переведення

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


Переведення
студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.
Поновлення
до складу студентів здійснюється ректором Академії незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Докладніше

Військова освіта

Академія адвокатури України прикріплена до факультету військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Військовий інститут). Для вступу на зазначений факультет студенти Академії (громадяни України) протягом лютого/­березня поточного року повинні підготувати комплект документів та скласти вступні іспити відповідно до вимог Військового інституту. Навчаючись у Військовому інституті, студенти проходять повний курс військової підготовки офіцерів запасу. Військову підготовку за визначеною програмою проходять студенти ІІІ–IV курсів (вступний іспит складають на другому курсі) денної форми навчання, один раз на тиждень. Випускники Військового інституту отримують звання офіцера запасу. Навчання платне. Довідки за телефонами:
 • навчальна частина факультету військової підготовки – (044) 521 ­35­57
 • начальник навчального відділу – (044) 521 ­35­97
З правилами прийому, програмами вступних випробувань тощо можна ознайомитись на сайті Військового інституту:

mil.univ.kiev.ua

Терміни прийому документів

Заяви та документи на навчання в Академії адвокатури України у 2016 році приймаються:

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 9:00 год. 11 липня до 18:00 год. 20 липня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО (заяви подаються тільки в електронній формі!)
з 9:00 год. 11 липня до 18:00 год. 27 липня

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 9:00 год. 18 липня до 19:00 год. 10 серпня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО
з 9:00 год. 18 липня до 19:00 год. 17 серпня

На 3 курс для здобуття ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом підготовки «правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, у тому числі здобутого за іншою* спеціальністю:

від всіх осіб даної категорії
з 9:00 год. 11 липня до 18:00 год. 20 липня

На старші курси для здобуття ступеня магістр на основі ступеня (ОКР) бакалавра, спеціаліста у тому числі здобутого за іншою* спеціальністю

від осіб, що мають складати додаткові вступні випробування
з 9:00 год. 11 липня до 18:00 год. 18 липня
від всіх інших осіб даної категорії
з 9:00 год. 11 липня до 14:00 год. 23 липня

Для здобуття другої вищої освіти (без відриву від виробництва) за спеціальністю 081 «Право» на основі базової або повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

від всіх осіб даної категорії
з 9:00 год. 25 липня до 18:00 год. 25 серпня

Для тих, хто вже здобуває вищу освіту (паралельне навчання)

від всіх осіб даної категорії
з 9:00 год. 11 липня до 18:00 год. 20 вересня

Для тих, хто бажає поновитись на навчання або первестись з іншого навчального закладу

від всіх осіб даної категорії
з 9:00 год. 11 липня до 14:00 год. 30 серпня

* т.зв. «перехресний вступ» – за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п.п. 13–15 Розділу V Правил прийому).

Будь ласка, не забувайте про можливість подати документи до Академії онлайн. Це насправді зручно, швидко і безпечно

Дізнайтеся більше про цю можливість на сайті Міністерства освіти і науки
дізнатись більше подати заяву онлайн

Склад Приймальної комісії

Нашу місію ми вбачаємо в тому, щоби зробити сповнений стресів і хвилювань процес вступу до ВНЗ
максимально комфортним для майбутніх студентів

 • Варфоломеєва<br>Тетяна Вікторівна

  Варфоломеєва
  Тетяна Вікторівна

  // Голова Приймальної комісії —
  ректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Вівторок — з 12:00 до 14:00
  • Середа — з 12:00 до 14:00
  • П'ятниця — з 15:00 до 17:00
 • Мількова<br>Катерина Віталіївна

  Мількова
  Катерина Віталіївна

  // Заступник Голови —
  проректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 10:00 до 12:00
  • Середа – з 17:00 до 19:00
  • Четвер – з 12:00 до 14:00
 • Наровська<br>Катерина Борисівна

  Наровська
  Катерина Борисівна

  // Відповідальний секретар —
  директор Інституту підвищення кваліфікації

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 14:00 до 16:00
  • Вівторок – з 10:00 до 12:00
  • Четвер – з 10:00 до 12:00
  • П’ятниця – з 12:00 до 14:00
 • Бірюкова<br>Аліна Миколаївна

  Бірюкова
  Аліна Миколаївна

  // Голова Апеляційної комісії —
  проректор Академії адвокатури України

  Режим роботи:

Графік роботи Приймальної комісії

Терміни прийому заяв та документів від різних категорій вступників зазначені у розділі ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Графік роботи

     
ПН з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
ВТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
СР з 10.00 год. до 19.00 год. без перерви
ЧТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
ПТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
СБ з 10.00 год. до 14.00 год. без перерви
НД Вихідний  

Будь ласка, слідкуйте за інформацією у розділі ОГОЛОШЕННЯ.


Кількість поданих заяв

станом на 26 серпня 2016 р.

1402

Загальна кількість
(за всіма формами)

681

Право
(ліцензійний обсяг – 175)

249

Міжнародне право
(ліцензійний обсяг – 75)

382

Магістратура
(всі форми/спеціальності)

Списки вступників

Офіційним джерелом інформації щодо вступної кампанії '2016 є Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)! Списки вступників, що наводяться нижче, формуються на підставі інформації, отриманої з цієї бази даних.

Рейтингові списки вступників

(за даними ЄДЕБО*)

Якщо ви з першого разу не потрапили до числа рекомендованих вступників — це не підстава для паніки. Ситуація може змінитись!

Дані про переведення і поновлення

Питання щодо поновлення і переведення належать до компетенції ректора

Докладніше про порядок поновлення і переведення див. у відповідному розділі

*ЄДЕБО — Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄДЕБО є офіційним загальнодержавним джерелом даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг. Списки вступників формуються з цієї бази даних.

Згідно із встановленим порядком, інформація щодо вступників спочатку вноситься до ЄДЕБО фахівцями Приймальної комісії, після чого з цієї бази даних ґенеруються списки вступників для представлення на нашому сайті. Така процедура дозволяє забезпечити цілісність даних, їх захист, мінімізувати ризик помилок, але, втім, вимагає більше часу для обробки даних.

Щодо Інформаційної системи «Конкурс»

Для перегляду рейтингових списків Ви можете скористатися Інформаційною системою «Конкурс» (сторінка Академії адвокатури – vstup.info/2016/i2016i364.html#vnz).

Як знайти себе у списку і побачити свою позицію:

 1. Оберіть форму навчання («Денна форма» чи «Заочна форма»)
 2. Оберіть рівень («Бакалавр» або «Магістр»)
 3. Навпроти спеціальності, яка вас цікавить, натисніть кнопку «Конкурс»

З'явиться список вступників, відсортований за сумою всіх балів.

Будь ласка, зауважте: інформація у системі Конкурс може оновлюватись пізніше, ніж на нашому сайті. Тож, якщо Ви не бачите актуальних даних про себе просто зараз, дочекайтесь оновлення.

Рекомендованим вступникам необхідно

 • надати приймальній комісії оригінали атестата або диплома та додатка до нього, сертифіката про зовнішнє незалежне оцінювання. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії
 • укласти договір на навчання
 • здійснити оплату за навчання
 • надати приймальній комісії квитанцію про оплату навчання

Невиконання цих умов може слугувати
підставою для виключення з рейтингових списків Академії

Якщо вступник, який рекомендований до зарахування, одночасно навчається в іншому вищому навчальному закладі за іншою ОПП і формою навчання і оригінали зазначених документів зберігаються в тому навчальному закладі, то він до Приймальної комісії подає довідку вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Така довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

Вступні випробування

Списки груп

Шановні вступники, списки груп тих осіб, хто складає вступні випробування в Академії адвокатури України, формуються по мірі надходження заяв. Номер (індекс) Вашої групи та номер заяви зазначено у Вашому екзаменаційному листку («Аркуш результатів вступних випробувань»). Зазначений документ є і перепусткою на вступне випробування, яку Ви повинні мати при собі, прибувши до Академії для складання вступного випробування (іспиту, співбесіди, тестування). При собі Ви повинні мати також паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Графік вступних випробувань

Результати випробувань

Результати вступних випробувань оприлюднюються у день складання відповідного випробування. Будь ласка, не забувайте про Ваше право на апеляцію. Докладніше про порядок апеляції читайте у секції «Апеляція» цього сайту.

Оголошення

Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями на цьому сайті, щоб не пропустити щось важливе
(для перегляду попередніх оголошень натискайте кнопки зі стрілками, що розташовані нижче)
Будьте постійно у курсі новин – налаштуйте Твіттер-канал @AAU_vstup на своєму мобільному пристрої.

 • ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

  Починаючи з 18 год. 15 хв.
  27 липня 2016 року (середа), особи, які подали документи для вступу на 1 курс бакалаврату на основі сертифікату ЗНО, можуть подавати оригінали документів та укладати контракти на навчання відповідно до графіку роботи Приймальної комісії.

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   26 липня 2016 р.
 • До уваги вступників для здобуття ступеня «Магістр»!

   

  Рекомендованим до зарахування вступникам необхідно виконати вимоги до зарахування, а саме: надати приймальній комісії оригінали  диплома та додатка до нього.

  Термін подання оригіналів документів

  для рекомендованих у третій хвилі

   спливає о 17. 00 годині 08 серпня (понеділок) 2016 року.

   

  Термін подання оригіналів документів

  для рекомендованих у другій хвилі

   спливає о 17. 00 годині 04 серпня (четвер) 2016 року.

   

  Термін подання оригіналів документів

  для рекомендованих у першій хвилі

   спливає о 17. 00 годині 01 серпня (понеділок) 2016 року.

  «Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання вступників, які вступають на основі раніше здобутих ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів), у день оголошення результатів останнього вступного випробування, а в подальшому – кожного четвертого дня до кінцевого терміну зарахування. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.» ( Розділи XI, ХІІ. Правил прийому до ААУ в 2016 р.)

  •  К.Мількова
  • |
  •   13 липня 2016 р.
 • ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 12.07.2016 р. № 1/9-361 «Про зарахування окремих категорій громадян» в Академії адвокатури України при приймальній комісії створено консультаційний центр для надання допомоги абітурієнтам під час подачі заяв в електронній формі, який працює відповідно до графіку роботи приймальної комісії.

  Абітурієнти, які мають право на першочергове зарахування при вступі на перший курс на денну форму навчання і подають заяви в електронній формі, копії документів, які підтверджують право таких абітурієнтів на першочергове зарахування, можуть надсилати у сканованому вигляді на електронну адресу referent.aau@meta.ua.

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   15 січня 2016 р.

Програми вступних випробувань

Вступні випробування (співбесіда, тест, іспит) передбачаються для вступників певних категорій,
які визначені у Правилах прийому до Академії адвокатури України.

Зауважте: цифра у сірому колі означає кількість наразі відображених на сторінці програм, а не загальну їх кількість.
Якщо не бачите потрібної програми, натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ ЩЕ нижче.

ЗАСТОСОВУЙТЕ ФІЛЬТРИ:

Всі програми
Право
Міжнародне право
Філологія

АБО

Бакалаврат
Магістратура
Друга вища
«Перехресний вступ»

Відповіді на найбільш поширені запитання вступників

Перегляньте також відеоматеріали, що стосуються вступної кампанії, та цікаві інформаційні сюжети
на каналі Академії адвокатури України «AkademiaLive» (YouTube)

Мількова Катерина Віталіївна

Мількова Катерина Віталіївна

проректор Академії адвокатури України,
заступник голови Приймальної комісії

Якщо якісь питання залишились не з'ясованими, зверніться до Приймальної комісії,
скориставшись формою зворотного зв'язку, що розташована нижче.

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 році з балами від 100 до 200.

Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн у Вашому особистому кабінеті. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на цьому інтернет-сайті.

Після подання заяви слідкуйте уважно за зміною статусів Вашої заяви: «Зареєстровано в Єдиній базі» – «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – «Допущено до конкурсу» – «Рекомендовано до зарахування». І, тільки після набуття останнього статусу (а це відбудеться не раніше 1 серпня 2016 року), Ви зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Перегляньте уважно Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 № 1352/27797.

Сподіваюсь, що надала Вам вичерпну відповідь!

На жаль, ні. Заяви в електронному вигляді (електронній формі) мають право подати лише вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання.

Справа в тому, що новелою вступної кампанії 2016 року є те, що бажаючі взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (це саме Ваш випадок), подають заяви тільки(!) в електронній формі. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн у Вашому особистому кабінеті. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля. Завітайте до нас у Приймальну комісію, і наші фахівці допоможуть Вам зареєструватись, створити та подати заяву через Ваш особистий кабінет. Отже, немає жодних підстав хвилюватись!

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділом VI Правил прийому до Академії адвокатури України у 2016 році, які Ви знайдете на нашому сайті. І якщо Ви попадаєте в перелік осіб яким дозволяється брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів – ласкаво просимо!

Так, в Академії адвокатури України Ви можете здобути одночасно юридичну і філологічну освіту. Але є певне застереження: при одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами (спеціальностями) (у Вашому випадку це «Філологія» і «Право») Ви можете навчатись тільки за різними формами навчання (див. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 році), тобто на денній і заочній формі навчання. Одночасне навчання на двох денних формах навчання не дозволяється Міністерством освіти і науки України. У Вашому випадку Ви можете навчатись на денній формі навчання спеціальності «Філологія» (у нас немає заочного відділення цієї спеціальності) та на заочній – «Право». Обирати – Вам!

Початок прийому заяв та документів – 11 липня. Зверніть увагу: закінчення прийому заяв та документів – 23 липня (субота) о 14.00 годині. Вступні випробування, а саме: фахове випробування у формі тестування та вступний екзамен з іноземної мови відбудуться 25 та 28 липня. Плануйте свій час і до зустрічі!

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу додатка до документа про базову або повну вищу освіту за 100-бальною шкалою.

При обчисленні середнього балу додатку до документа про освіту за 100-бальною шкалою враховуються всі виставлені в ньому оцінки, у тому числі оцінки, отримані на державних іспитах, при захисті курсових робіт, практики, випускних робіт тощо, оцінка «зараховано» без зазначення балу не враховується, результат обчислення середнього балу округлюється до десятих частин бала.

Оцінки додатку до документа про освіту, виставлені не за 100-бальною шкалою, переводяться у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 3 до Правил прийому до Академії адвокатури України в 2016 році, який Ви знайдете на нашому сайті.

Так, можете. Саме така можливість і є новелою вступної кампанії 2016 року: «Особа може вступити до Академії адвокатури України на 3 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань» (п.3 Розділу ІІ Правил прийому до Академії адвокатури України в 2016 році). За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, вступники допускаються до складання співбесіди з правознавства. Особи, які успішного склали додаткові вступні випробування та співбесіду з правознавства, беруть участь у конкурсному відборі на загальних підставах (разом з особами, які вступають на споріднену спеціальність). Додаткові вступні випробування визначені у додатку 2 до Правил прийому до Академії адвокатури України в 2016 році, який Ви знайдете на нашому сайті. Успіхів Вам!

Звичайно, можете. Академія адвокатури України приймає на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Чекаємо на Вас у липні!

Так, у нашому навчальному закладі Ви можете отримати диплом з кваліфікацією «юрист». У Вашому випадку мова йде про здобуття другої вищої освіти. Маючи диплом бакалавра (за іншим напрямом підготовки), Ви можете вступати до Академії адвокатури України на навчання для здобуття ступеня бакалавра без відриву від виробництва (заочна форма навчання) за напрямом підготовки «Право». За 2 роки та 6 місяців Ви отримаєте диплом з кваліфікацією «бакалавр права», а вже потім будете мати можливість отримати диплом магістра з кваліфікацією «юрист».

Але з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» для Вас відкриваються й інші можливості – т.з. «перехресний вступ». З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Тепер особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра. Додаткові вступні випробування визначені у додатку 2 до Правил прийому до Академії адвокатури України в 2016 році, який Ви знайдете на нашому сайті. Скористайтесь цією можливістю!

Вітаємо Ваше бажання! По-перше, Вам потрібно подати необхідні документи для вступу (див. Правила прийому) у встановлений термін (у Вашому випадку це період з 25 липня до 25 серпня), потім 26 серпня – пройти співбесіду (перелік питань, складений за Конституцією України, Ви можете знайти на нашому сайті у розділі «Програми»), і у вересні місяці будемо чекати на Вас на настановчу сесію!

Так, щосуботи з 10:00 год. до 14:00 год. Графік роботи приймальної комісії оприлюднено на цьому сайті.

При прийомі до Академії адвокатури України в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. Саме за нею і визначається курс, на якому Ви будете навчатись. Ваша академічна різниця не повинна перевищувати 20 кредитів (це, як правило, від 6 до 10 предметів). Приходьте до нашої Приймальної комісії, яка почне роботу з 9.00 год. 11 липня 2016 року.

Докладніше про поновлення і переведення дізнайтесь за цим посиланням.

Власне «брати участь» у роботі Приймальної комісії – ні. Адже в Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 році чітко прописано, що «громадські організації можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів», але не всі громадські організації, а лише ті, «яким таке право надано Міністерством освіти і науки України». Для цього вони «можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій», і тільки у разі отримання такого права «Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання».

Щодо журналістів – питання співпраці з представниками засобів масової інформації врегульовані Положенням про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України (Додаток 5 до Правил прийому до Академії адвокатури України у 2016 році).

Контакти

Підтримуйте зв’язок з Приймальною комісією зручним для вас способом.
Пам’ятайте: будь-які незрозумілі питання краще з’ясувати заздалегідь.

qr code