Увімкніть JavaScript

Популярні запити

Повний зміст сайту

 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2018
  в Академії адвокатури України
 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2018
  в Академії адвокатури України
 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2018
  в Академії адвокатури України

Правила прийому


Правила прийому

Правила прийому до Академії адвокатури України у 2018 році

Затверджено вченою радою Академії адвокатури України та введено в дію наказом ректора

Файл у форматі PDF (~680 kB)


Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями

(Перелік згенеровано ЄДБО)

Файл у форматі PDF (~160 kB)


Додаток 2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), які враховуються при проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Файл у форматі PDF (~100 kB)


Додаток 3

Перелік додаткових вступних та фахових випробувань

Перелік додаткових вступних та фахових випробувань для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
(пункт 7 Розділу ІІІ Правил прийому на навчання до ТОВ «Академія адвокатури України» в 2018 році)

Файл у форматі PDF (~150 kB)


Додаток 4

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Файл у форматі PDF (~160 kB)


Додаток 5

Таблиця відповідності оцінок документа про вищу освіту, виставлених не за 100-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

(шкала ECTS/100-бальна шкала)

Файл у форматі PDF (~100 kB)


Додаток 6

Положення про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України

Файл у форматі PDF (~140 kB)


Додаток 7

Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України в 2018 році

Затверджено рішенням Вченої ради Академії адвокатури України від 26 грудня 2017 року, протокол № 5

Файл у форматі PDF (~180 kB)


Шановні вступники!

У 2018 році Академія адвокатури України здійснює набір студентів і пропонує освітні програми:

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна, заочна форми навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (спеціалізації: 035.041 германські мови та література (переклад включно), перша – англійська; 035.043 германські мови та література (переклад включно), перша – німецька) – на основі повної загальної середньої освіти.
  Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки.

ЗА СПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

— Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст».
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.

— Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст.
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

ЗА НЕСПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна, заочна, форми навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова) — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь-якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки.

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Заочна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки та 6 місяців.

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:*

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна, заочна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

* т. зв. «перехресний вступ» — за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п. 7 Розділу ІІІ Правил прийому).

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО (денна та заочна форма навчання),
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (денна форма навчання),
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (перша – англійська мова, денна форма навчання) —

приймаються особи, які здобувають не менше одного року такий самий або вищий ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Термін навчання — 3 роки.

Для кращого розуміння пропонованих програм ознайомтесь, будь ласка, зі схематичним представленням можливостей вступу

*Про «Перехресний вступ»

«Перехресний вступ» – нова можливість, передбачена законодавством про вищу освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю (див. п. 7 Розділу ІІI Правил прийому)

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки запропонувало вищим навчальним закладам розширити можливості прийому на навчання за ступенем магістра та здійснювати прийом вступників на основі диплому бакалавра з іншої галузі знань. З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Відповідно до п. 3 Розділу ІІІ Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265: «Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

Скористайтесь цією можливістю!

Про поновлення і переведення

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


Переведення
студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.
Поновлення
до складу студентів здійснюється ректором Академії незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Докладніше

Військова освіта

Студенти Академії адвокатури України мають можливість пройти повний курс військової підготовки та отримати звання офіцерів запасу:
 • на факультеті військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • на факультеті підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Вступити на зазначені факультети можуть студенти Академії адвокатури – громадяни України чоловічої або жіночої статті, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти «бакалавр», позитивно характеризуються за місцем навчання та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів визнані придатними до навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу. Зазвичай, військову підготовку за визначеною програмою проходять студенти ІІІ–IV курсів (вступний іспит складають на другому курсі) денної форми навчання. Заняття проходять один раз на тиждень. Навчання платне.
– –
З правилами прийому, програмами вступних випробувань, вимогами до вступників, розмірами оплати за навчання тощо можна ознайомитись на сайтах відповідних військових навчальних закладів:

Військовий інститут КНУ Національний університет оборони

Терміни прийому документів

Заяви та документи на навчання в Академії адвокатури України у 2018 році приймаються:

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 09:00 год. 12 липня до 18:00 год. 20 липня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО (заяви подаються тільки в електронній формі!)
з 09:00 год. 12 липня до 18:00 год. 26 липня

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 9:00 год. 16 липня до 18:00 год. 10 серпня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО (з 16 до 26 липня 2018 року включно подають заяви тільки в електронній формі, а з 27 липня до 14 серпня – у паперовій формі)
з 9:00 год. 16 липня до 18:00 год. 14 серпня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми навчання), «міжнародне право» (денна форма навчання), «філологія» (денна форма навчання)

від осіб, які не менше одного року здобувають вищу освіту за іншою спеціальністю та успішно виконують навчальний план:
з 9:00 год. 23 липня до 18:00 год. 23 серпня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми), «міжнародне право» (денна форма), «філологія» (денна форма) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

на денну форму навчання:
з 09:00 год. 12 липня до 18:00 год. 24 липня
на заочну форму навчання:
з 09:00 год. 12 липня до 14:00 год. 11 серпня

На 3 курс для здобуття ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за спеціальністю «право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

на денну форму навчання
з 09:00 год. 12 липня до 18:00 год. 24 липня
на заочну форму навчання
з 09:00 год. 12 липня до 14:00 год. 11 серпня

На старші курси для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня (ОКР) бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою* спеціальністю

Спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

від осіб, що мають складати додаткові вступні випробування
з 09:00 год. 10 травня до 18:00 год. 25 травня
від осіб, що мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (п.7 Розділу VII Правил прийому)
з 09:00 год. 02 липня до 18:00 год. 09 липня
від всіх інших осіб даної категорії
з 09:00 год. 02 липня до 18:00 год. 26 липня

Спеціальність 035 «Філологія»:

від осіб, що мають складати додаткові вступні випробування
з 09:00 год. 02 липня до 18:00 год. 26 липня
від всіх інших осіб даної категорії
з 09:00 год. 12 липня до 14:00 год. 28 липня

Друга вища освіта: для здобуття ступеня «бакалавр» (заочна форма навчання) за спеціальністю «Право» на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) з іншої спеціальності (іншого напряму підготовки)

від всіх осіб даної категорії
з 9:00 год. 23 липня до 18:00 год. 23 серпня

Для тих, хто бажає поновитись на навчання або перевестись з іншого навчального закладу

від всіх осіб даної категорії
з 09:00 год. 10 травня до 18:00 год. 30 серпня

* т. зв. «перехресний вступ» – за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п. 7 Розділу ІІI Правил прийому).

Будь ласка, не забувайте, що для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за денною та заочною формами навчання заяви подаються тільки в режимі онлайн шляхом заповнення електронної форми у Вашому особистому кабінеті — крім зазначених у пунктах 1, 2 розділу V Правил прийому випадків

Завітайте до нас у Приймальну комісію, і наші фахівці допоможуть Вам зареєструватись, створити та подати заяву через Ваш особистий кабінет
подати заяву онлайн

Склад Приймальної комісії

Нашу місію ми вбачаємо в тому, щоби зробити сповнений стресів і хвилювань процес вступу до ВНЗ
максимально комфортним для майбутніх студентів

 • Варфоломеєва<br>Тетяна Вікторівна

  Варфоломеєва
  Тетяна Вікторівна

  // Голова Приймальної комісії —
  ректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Вівторок — з 12:00 до 14:00
  • Середа — з 12:00 до 14:00
  • П'ятниця — з 15:00 до 17:00
 • Мількова<br>Катерина Віталіївна

  Мількова
  Катерина Віталіївна

  // Заступниця Голови —
  проректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 10:00 до 12:00
  • Середа – з 17:00 до 19:00
  • Четвер – з 12:00 до 14:00
 • Білик<br>Лілія Денисівна

  Білик
  Лілія Денисівна

  // Відповідальний секретар —
  старший викладач

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 14:00 до 16:00
  • Вівторок – з 10:00 до 12:00
  • Четвер – з 10:00 до 12:00
  • П’ятниця – з 12:00 до 14:00
 • Астрова<br>Лариса Миколаївна

  Астрова
  Лариса Миколаївна

  // Заступниця відп. секретаря —
  старший викладач

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 14:00 до 16:00
  • Вівторок – з 10:00 до 12:00
  • Четвер – з 10:00 до 12:00
  • П’ятниця – з 12:00 до 14:00

 • Апеляційна комісія

  Апеляційна комісія діє у період проведення вступних випробувань (див. Положення про Апеляційну комісію).

 • Бірюкова
  Аліна Миколаївна

  // Голова Апеляційної комісії —
  проректор Академії адвокатури

Графік роботи Приймальної комісії

Терміни прийому заяв та документів від різних категорій вступників зазначені у розділі ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Графік роботи

     
ПН з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
ВТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
СР з 10.00 год. до 19.00 год. без перерви
ЧТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
ПТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
СБ з 10.00 год. до 14.00 год. без перерви
НД Вихідний  

Будь ласка, слідкуйте за інформацією у розділі ОГОЛОШЕННЯ.


Кількість поданих заяв

станом на 18 листопада 2018 р.

1077

Загальна кількість
(за всіма формами)

623

Право
(ліцензійний обсяг – 175)

129

Міжнародне право
(ліцензійний обсяг – 75)

249

Магістратура
(всі форми/спеціальності)

Списки вступників

Офіційним джерелом інформації щодо вступної кампанії '2018 є Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)! Списки вступників, що наводяться нижче, формуються на підставі інформації, отриманої з цієї бази даних.

Рейтингові списки вступників

(за даними ЄДЕБО*)

Якщо ви з першого разу не потрапили до числа рекомендованих вступників — це не підстава для паніки. Ситуація може змінитись!

Дані про переведення і поновлення

Питання щодо поновлення і переведення належать до компетенції ректора

Докладніше про порядок поновлення і переведення див. у відповідному розділі

*ЄДЕБО — Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄДЕБО є офіційним загальнодержавним джерелом даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг. Списки вступників формуються з цієї бази даних.

Згідно із встановленим порядком, інформація щодо вступників спочатку вноситься до ЄДЕБО фахівцями Приймальної комісії, після чого з цієї бази даних ґенеруються списки вступників для представлення на нашому сайті. Така процедура дозволяє забезпечити цілісність даних, їх захист, мінімізувати ризик помилок, але, втім, вимагає більше часу для обробки даних.

Щодо Інформаційної системи «Конкурс»

Для перегляду рейтингових списків Ви можете скористатися Інформаційною системою «Конкурс»

Cторінка Академії адвокатури України у ІС «Конкурс»:

Як знайти себе у списку і побачити свою позицію:

 1. Оберіть форму навчання («Денна форма» чи «Заочна форма»)
 2. Оберіть рівень («Бакалавр» або «Магістр»)
 3. Навпроти спеціальності, яка вас цікавить, натисніть кнопку «Конкурс»

З'явиться список вступників, відсортований за сумою всіх балів.

Будь ласка, зауважте: інформація у системі Конкурс може оновлюватись пізніше, ніж на нашому сайті. Тож, якщо Ви не бачите актуальних даних про себе просто зараз, дочекайтесь оновлення.

Рекомендованим вступникам необхідно

 • надати приймальній комісії оригінали атестата або диплома та додатка до нього, сертифіката про зовнішнє незалежне оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (для вступників в магістратуру за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»).
  Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії
 • укласти договір на навчання
 • здійснити оплату за навчання
 • надати приймальній комісії квитанцію про оплату навчання

Невиконання цих умов може слугувати
підставою для виключення з рейтингових списків Академії

Якщо вступник, який рекомендований до зарахування, одночасно навчається в іншому вищому навчальному закладі за іншою ОП та формою навчання і оригінали зазначених документів зберігаються в тому навчальному закладі, то він до Приймальної комісії подає довідку вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Така довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому на навчання до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

Вступні випробування

УВАГА! Графік вступних випровувань для вступної кампанії '2018 буде оприлюднено у березні 2018 року

Списки груп

Шановні вступники, списки груп тих осіб, хто складає вступні випробування в Академії адвокатури України, формуються по мірі надходження заяв. Номер (індекс) Вашої групи та номер заяви зазначено у Вашому екзаменаційному листку («Аркуш результатів вступних випробувань»). Зазначений документ є і перепусткою на вступне випробування, яку Ви повинні мати при собі, прибувши до Академії для складання вступного випробування (іспиту, співбесіди, тестування). При собі Ви повинні мати також паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Графік вступних випробувань

Результати випробувань

Результати вступних випробувань оприлюднюються у день складання відповідного випробування. Будь ласка, не забувайте про Ваше право на апеляцію. Докладніше про порядок апеляції читайте у секції «Апеляція» цього сайту.

Оголошення

Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями на цьому сайті, щоб не пропустити щось важливе
(для перегляду попередніх оголошень натискайте кнопки зі стрілками, що розташовані нижче)

Будьте постійно у курсі новин – налаштуйте Твіттер-канал @AAU_vstup на своєму мобільному пристрої.

 • До уваги вступників!

  Повідомляємо про зміни у графіку роботи Приймальної комісії.

  11 липня 2018 року (середа) Приймальна комісія буде працювати з 15.00 до 19.00 у зв’язку зі створенням в Академії адвокатури України пункту тестування для проведення вступного випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   04 липня 2018 р.
 • Роз’яснення МОН щодо реєстрації на «ЗНО на магістратуру»

  УВАГА!

  Реєстрація на «ЗНО на магістратуру» почнеться 14 травня – таким вступникам НЕ потрібно зараз реєструватися та складати ЗНО для бакалаврів!

  Докладніше – за посиланням (сайт МОН).

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   20 березня 2018 р.
 • Інформаційна система «Освіта.ua»

  Відтеперь вся офіційна інформація щодо приемной комісії та вступної кампанії (інформація про ЗВО, статистика, конкурсні пропозиції, рейтингові списки тощо, тобто всі дані, що містяться в ЄДЕБО стосовно Академії адвокатури) буде знаходитись НЕ у системі Конкурс, а на сайті «Інформаційна система Освіта.ua».

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   02 березня 2018 р.
 • Консультаційний центр для допомоги вступникам

  В Академії адвокатури України при Приймальній комісії діє консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подачі заяв в електронній формі, який працює відповідно до графіку роботи Приймальної комісії. Саме тут, починаючи з 02 липня 2018 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) та з 14 травня 2018 року (для вступників в магістратуру за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), якщо у вас виникають певні труднощі, ви зможете зареєструвати свій електронний кабінет та здійснити подачу документів, користуючись допомогою і порадами наших фахівців.

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   04 січня 2018 р.
 • Ступінь бакалавра за 3 роки!

  Запрошуємо осіб, які здобули ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА БУДЬ-ЯКОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ, здобути за 3 роки ступінь БАКАЛАВРА та отримати диплом державного зразка за спеціальностями:

  • 081 Право
  • 293 Міжнародне право
  • 035 Філологія (англійська, німецька мови)

  Вступ на 2 курс за співбесідою.

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   04 січня 2018 р.
 • Нові можливості для паралельного навчання!

  Якщо Ви вже не менше року здобуваєте вищу освіту та успішно виконуєте навчальний план – запрошуємо Вас одночасно здобути другу спеціальність та отримати диплом державного зразка за спеціальностями:

  • 081 Право
  • 293 Міжнародне право
  • 035 Філологія (англійська , німецька мови)

  Вступ на 2 курс за співбесідою.

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   04 січня 2018 р.
 • Дні відкритих дверей

  Шановні вступники! Запрошуємо Вас і Ваших батьків відвідати Академію у «Дні відкритих дверей». Чекаємо на вас щовівторка та щочетверга, починаючи з лютого 2018 року, з 12:00 до 15:00.

  Ми бажаємо вам правильного  вибору майбутньої спеціальності, перемоги у конкурсі та успішного навчання в нашій Академії. Нехай ваші бажання збудуться. Щасти вам!

  •  Приймальна комісія
  • |
  •   04 січня 2018 р.

Програми вступних випробувань

УВАГА! Програми наразі оновлюються!

Вступні випробування (співбесіда, тест, іспит) передбачаються для вступників певних категорій,
які визначені у Правилах прийому до Академії адвокатури України.

Зауважте: цифра у сірому колі означає кількість наразі відображених на сторінці програм, а не загальну їх кількість.
Якщо не бачите потрібної програми, натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ ЩЕ нижче.

ЗАСТОСОВУЙТЕ ФІЛЬТРИ:

Всі програми
Право
Міжнародне право
Філологія

АБО

Бакалаврат
Магістратура
Друга вища
«Перехресний вступ»

Відповіді на найбільш поширені запитання вступників

Перегляньте також відеоматеріали, що стосуються вступної кампанії, та цікаві інформаційні сюжети
на каналі Академії адвокатури України «AkademiaLive» (YouTube)

Мількова Катерина Віталіївна

Мількова Катерина Віталіївна

проректор Академії адвокатури України,
заступник голови Приймальної комісії

Якщо якісь питання залишились не з'ясованими, зверніться до Приймальної комісії,
скориставшись формою зворотного зв'язку, що розташована нижче.

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100.

Заяву в електронній формі (з 12 до 26 липня 2018 року включно)  подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання та не мають підстав для спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти , визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу.

 А також (з 02 до 26 липня 2018 року включно),  вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за денною та заочною формами навчання, які не мають підстав для спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378. Радимо Вам ознайомитись з вищеназваним документом, який Ви знайдете на цьому сайті.

Так. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за денною та заочною формами навчання у 2018 році подають заяви в електронній формі.

Справа в тому, що  бажаючі взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (це саме Ваш випадок), подають заяви тільки(!) в електронній формі. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн у Вашому особистому кабінеті. Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Правилами прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2018 році передбачені вичерпні випадки подання заяв у паперовій формі (див п.1 Розділу V Правил, що знаходяться на цьому сайті). Якщо Ви себе не знаходите серед тих, кому дозволено подавати заяви у паперовій формі – завітайте до нас у Приймальну комісію, і наші фахівці допоможуть Вам зареєструватись, створити та подати заяву через Ваш особистий кабінет. Отже, немає жодних підстав хвилюватись!

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених п.2 розділу VІI Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України у 2018 році, які Ви знайдете на нашому сайті. І якщо Ви попадаєте в перелік осіб яким дозволяється брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів – ласкаво просимо!

Так, в Академії адвокатури України Ви можете здобути одночасно юридичну і філологічну освіту. Але є певне застереження: при одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами (спеціальностями) (у Вашому випадку це «Філологія» і «Право») Ви можете навчатись тільки за різними формами навчання (див. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2018 році), тобто на денній і заочній формі навчання. Одночасне навчання на двох денних формах навчання не дозволяється Міністерством освіти і науки України. У Вашому випадку Ви можете навчатись на денній формі навчання спеціальності «Філологія» (у нас немає заочного відділення цієї спеціальності) та на заочній – «Право». Обирати – Вам!

Оскільки, не зовсім зрозуміло, яка спеціальність Вас цікавить – радимо переглянути  Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2018 році, а саме: «Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) які враховуються при проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти». Знаходиться на цьому сайті.

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі дорівнює 100 балам.

При обчисленні середнього балу додатку до документа про освіту за 100-бальною шкалою враховуються всі виставлені в ньому оцінки, у тому числі оцінки, отримані на державних іспитах, при захисті курсових робіт, практики, випускних робіт тощо, оцінка «зараховано» без зазначення балу не враховується, результат обчислення середнього балу округлюється до десятих частин бала.

Оцінки додатку до документа про освіту, виставлені не за 100-бальною шкалою, переводяться у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 4 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2018 році, який Ви знайдете на нашому сайті.

Безумовно, Ви маєте таку можливість. Вся необхідна інформація є на нашому сайті. 

Особа може вступити до Академії адвокатури України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

 Прийом заяв та документів від осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за умови складання додаткових вступних іспитів  10-25 травня 2018 року.

 Складання додаткових  вступних випробувань – 28 травня ( Теорія держави і права (співбесіда)) та 31 травня (Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина (співбесіда), після успішного складання яких Ви допускаєтесь до фахових випробувань, а саме – фахового випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови  11 липня 2018 року.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування  13 липня 2018 року.

Термін навчання –  2 роки.

Звичайно, можете. Академія адвокатури України приймає на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Чекаємо на Вас у липні!

Так, у Вашому випадку мова йде про здобуття другої вищої освіти. Маючи диплом бакалавра (за іншим напрямом підготовки), Ви можете вступати до Академії адвокатури України на навчання для здобуття ступеня бакалавра без відриву від виробництва (заочна форма навчання) за спеціальністю «Право». За 2 роки та 6 місяців Ви отримаєте диплом з кваліфікацією «бакалавр права», а вже потім будете мати можливість отримати диплом магістра.

Але з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» для Вас відкриваються й інші можливості – т.з. «перехресний вступ». З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Тепер особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра. Додаткові вступні випробування визначені у додатку 3 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2018 році, який Ви знайдете на нашому сайті. Скористайтесь цією можливістю!

Радимо також у розділі запропонованих  освітніх  програм знайти схематичне представлення можливостей вступу та перейти за посиланням: вступ на основі диплома БАКАЛАВРА , СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА.

Вітаємо Ваше бажання! По-перше, Вам потрібно подати необхідні документи для вступу (див. Правила прийому) у встановлений термін (у Вашому випадку це період з 23 липня до 23 серпня), потім 28 серпня – пройти співбесіду (перелік питань, складений за Конституцією України, Ви можете знайти на нашому сайті у розділі «Програми»), і у вересні місяці будемо чекати на Вас на настановчу сесію!

Радимо також у розділі запропонованих  освітніх  програм знайти схематичне представлення можливостей вступу та перейти за посиланням: вступ на основі диплома БАКАЛАВРА , СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА.

Так, щосуботи з 10:00 год. до 14:00 год. Графік роботи приймальної комісії оприлюднено на цьому сайті.

При прийомі до Академії адвокатури України в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. Саме за нею і визначається курс, на якому Ви будете навчатись. Ваша академічна різниця не повинна перевищувати 20 кредитів (це, як правило, від 6 до 10 предметів).Чекаємо на Вас за графіком роботи Приймальної комісії.

Докладніше про поновлення і переведення дізнайтесь за цим посиланням.

Власне «брати участь» у роботі Приймальної комісії – ні. Адже в Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2018 році чітко прописано, що «громадські організації можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів», але не всі громадські організації, а лише ті, «яким таке право надано Міністерством освіти і науки України». Для цього вони «можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій», і тільки у разі отримання такого права «Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання».

Щодо журналістів – питання співпраці з представниками засобів масової інформації врегульовані Положенням про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України (Додаток 6 до Правил прийому до Академії адвокатури України у 2018 році).

Звичайно, можна. Особи, які здобули повну загальну середню освіту можуть вступати  до Академії адвокатури України на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями:

081 «Право»

293 «Міжнародне право»

035 «Філологія» спеціалізації:

035.041 германські мови та література (переклад включно),
перша – англійська; 035.043 германські мови та література (переклад включно),
перша – німецька.

Бажаємо Вам правильного вибору!

Ви не вказали, яку конкурсну пропозицію Ви плануєте обрати. Тому радимо ознайомитись з вартістю навчання у Додатку 1 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2018 році (Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями). Або у розділі «Важлива інформація» на цьому сайті натисніть на посилання «Вартість навчання».

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн у Вашому особистому кабінеті. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на цьому інтернет-сайті.

Після подання заяви слідкуйте уважно за зміною статусів Вашої заяви: «Зареєстровано в Єдиній базі» – «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – «Допущено до конкурсу» – «Рекомендовано до зарахування». І, тільки після набуття останнього статусу (а це відбудеться не раніше 1 серпня 2018 року), Ви зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Перегляньте уважно Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378. Сподіваюсь, що надала Вам вичерпну відповідь!

У 2018 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – передбачено фахове випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Але, Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Правилами прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2018 році передбачене вичерпне коло осіб, яким (див п.7 Розділу VIІ Правил, що знаходяться на цьому сайті) дозволено брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Академії адвокатури України (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей). Мова йде про спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти. І якщо Ви попадаєте в перелік осіб яким дозволяється брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів – ласкаво просимо!

Ви не вказали на яку спеціальність Ви бажаєте вступати. Тому радимо ознайомитись з Переліком та формами складання додаткових вступних випробувань для кожної спеціальності які зазначені у Додатку 3 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України у 2018 році, які Ви знайдете на нашому сайті.

Контакти

Підтримуйте зв’язок з Приймальною комісією зручним для вас способом.
Пам’ятайте: будь-які незрозумілі питання краще з’ясувати заздалегідь.

qr code