Увімкніть JavaScript

Популярні запити

Повний зміст сайту

 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2017
  в Академії адвокатури України
 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2017
  в Академії адвокатури України
 • slidebg1
  САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
  Повна інформація щодо вступної кампанії ’2017
  в Академії адвокатури України

Правила прийому


Правила прийому

Правила прийому до Академії адвокатури України у 2017 році

Затверджено вченою радою Академії адвокатури України та введено в дію наказом ректора

Файл у форматі PDF (~340 kB)


Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій за спеціальностями

(Перелік згенеровано ЄДБО)

Файл у форматі PDF (~70 kB)


Додаток 2

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Файл у форматі PDF (~90 kB)


Додаток 3

Перелік додаткових вступних та фахових випробувань

для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) (пункт 8 Розділу VІ Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2017 році)

Файл у форматі PDF (~80 kB)


Додаток 4

Таблиця відповідності оцінок документа про вищу освіту, виставлених не за 100-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

(оцінки за шкалою ECTS; оцінки за 4-бальною шкалою; оцінки за національною шкалою)

Файл у форматі PDF (~75 kB)


Додаток 5

Положення про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України

Файл у форматі PDF (~120 kB)


Додаток 6

Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України в 2017 році

Файл у форматі PDF (~130 kB)


Додаток 7

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 № 1236, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 637 від 24.04.2017

Файл у форматі PDF (~180 kB)


Шановні вступники!

У 2017 році Академія адвокатури України здійснює набір студентів і пропонує освітні програми:

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна, заочна, дистанційна форми навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – на основі повної загальної середньої освіти. Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (німецька мова) – на основі повної загальної середньої освіти. Денна форма навчання. Термін навчання – 4 роки.

ЗА СПОРІДНЕНИМИ НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

— Для здобуття ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки:

 • ПРАВОЗНАВСТВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст».
  Денна, заочна, дистанційна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.

— Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст.
  Денна, заочна, дистанційна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

ЗА НЕСПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь якої спеціальності.
  Денна, заочна, форми навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова) — на основі ОКР «Молодший спеціаліст» будь якої спеціальності.
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 3 роки.

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Заочна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки та 6 місяців.

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями:*

 • 081 ПРАВО — на основі ступеня бакалавр (ОКР спеціаліст) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
  Денна, заочна, дистанційна форми навчання.
  Термін навчання — 2 роки.
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — на основі ступеня (ОКР) бакалавр
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 2 роки;
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова), 035 ФІЛОЛОГІЯ (німецька мова) — на основі ступеня (ОКР) бакалавр
  Денна форма навчання.
  Термін навчання — 1 рік 6 міс.

* т. зв. «перехресний вступ» — за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п. 8 Розділу VІ Правил прийому).
Додаткова інформація — у блакитному інфоблоці нижче.

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 081 ПРАВО (денна та заочна форма навчання),
 • 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (денна форма навчання),
 • 035 ФІЛОЛОГІЯ (англійська мова, денна форма навчання) —

приймаються особи, які здобувають не менше одного року такий самий або вищий ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Термін навчання — 3 роки.

Для кращого розуміння пропонованих програм ознайомтесь, будь ласка, зі схематичним представленням можливостей вступу

*Про «Перехресний вступ»

«Перехресний вступ» – нова можливість, передбачена законодавством про освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю (див. п. 8 Розділу VI Правил прийому)

Кілька років тому Міністерство освіти і науки України з метою приведення у відповідність до європейської практики у підходах до організації магістерської підготовки запропонувало вищим навчальним закладам розширити можливості прийому на навчання за ступенем магістра та здійснювати прийом вступників на основі диплому бакалавра з іншої галузі знань.

З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Тепер особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, але за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань і з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Скористайтесь цією можливістю!

Про поновлення і переведення

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


Переведення
студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.
Поновлення
до складу студентів здійснюється ректором Академії незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Докладніше

Військова освіта

Студенти Академії адвокатури України мають можливість пройти повний курс військової підготовки та отримати звання офіцерів запасу:
 • на факультеті військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • на факультеті підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Вступити на зазначені факультети можуть студенти Академії адвокатури – громадяни України чоловічої або жіночої статті, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти «бакалавр», позитивно характеризуються за місцем навчання та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів визнані придатними до навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу. Зазвичай, військову підготовку за визначеною програмою проходять студенти ІІІ–IV курсів (вступний іспит складають на другому курсі) денної форми навчання. Заняття проходять один раз на тиждень. Навчання платне.
– –
З правилами прийому, програмами вступних випробувань, вимогами до вступників, розмірами оплати за навчання тощо можна ознайомитись на сайтах відповідних військових навчальних закладів:

Військовий інститут КНУ Національний університет оборони

Терміни прийому документів

Заяви та документи на навчання в Академії адвокатури України у 2017 році приймаються:

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 20 липня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО (заяви подаються тільки в електронній формі!)
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 26 липня

На 1 курс для здобуття ступеня «бакалавр» заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

від осіб, які проходять співбесіду та складають вступні екзамени, що проводить Академія адвокатури України
з 9:00 год. 17 липня до 18:00 год. 10 серпня
від осіб, які вступають за результатами ЗНО (з 17 до 26 липня 2017 року включно подають заяви тільки в електронній формі, а з 27 липня до 15 серпня – у паперовій формі)
з 9:00 год. 17 липня до 18:00 год. 15 серпня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми навчання), «міжнародне право» (денна форма навчання), «філологія» (денна форма навчання)

від осіб, які не менше одного року здобувають вищу освіту за іншою спеціальністю та успішно виконують навчальний план:
з 9:00 год. 24 липня до 19:00 год. 23 серпня

На 2 курс для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями «право» (денна та заочна форми), «міжнародне право» (денна форма), «філологія» (денна форма) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

на денну форму навчання:
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 24 липня
на заочну форму навчання:
з 10:00 год. 12 липня до 14:00 год. 12 серпня

На 3 курс для здобуття ступеня «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за напрямом підготовки «правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

на денну форму навчання
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 24 липня
на заочну форму навчання
з 10:00 год. 12 липня до 14:00 год. 12 серпня

На старші курси для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня (ОКР) бакалавра, спеціаліста, у тому числі здобутого за іншою* спеціальністю

Спеціальність 081 «Право»:

від осіб, що мають складати додаткові вступні випробування
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 17 липня
від всіх інших осіб даної категорії
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 25 липня

Спеціальності 035 «Філологія» та 293 «Міжнародне право»:

від осіб, що мають складати додаткові вступні випробування
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 24 липня
від всіх інших осіб даної категорії
з 10:00 год. 12 липня до 14:00 год. 29 липня

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА. ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО» НА ОСНОВІ ТАКОГО САМОГО АБО ВИЩОГО СТУПЕНЯ (РІВНЯ) З ІНШОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ІНШОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ)

від всіх осіб даної категорії
з 9:00 год. 24 липня до 19:00 год. 23 серпня

Для тих, хто бажає поновитись на навчання або первестись з іншого навчального закладу

від всіх осіб даної категорії
з 10:00 год. 12 липня до 18:00 год. 30 серпня

* т. зв. «перехресний вступ» – за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (див. п. 8 Розділу VI Правил прийому).

Будь ласка, не забувайте, що для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти заяви подаються тільки в режимі онлайн шляхом заповнення електронної форми у Вашому особистому кабінеті

Завітайте до нас у Приймальну комісію, і наші фахівці допоможуть Вам зареєструватись, створити та подати заяву через Ваш особистий кабінет.
подати заяву онлайн

Склад Приймальної комісії

Нашу місію ми вбачаємо в тому, щоби зробити сповнений стресів і хвилювань процес вступу до ВНЗ
максимально комфортним для майбутніх студентів

 • Варфоломеєва<br>Тетяна Вікторівна

  Варфоломеєва
  Тетяна Вікторівна

  // Голова Приймальної комісії —
  ректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Вівторок — з 12:00 до 14:00
  • Середа — з 12:00 до 14:00
  • П'ятниця — з 15:00 до 17:00
 • Мількова<br>Катерина Віталіївна

  Мількова
  Катерина Віталіївна

  // Заступниця Голови —
  проректор Академії адвокатури України

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 10:00 до 12:00
  • Середа – з 17:00 до 19:00
  • Четвер – з 12:00 до 14:00
 • Білик<br>Лілія Денисівна

  Білик
  Лілія Денисівна

  // Відповідальний секретар —
  старший викладач

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 14:00 до 16:00
  • Вівторок – з 10:00 до 12:00
  • Четвер – з 10:00 до 12:00
  • П’ятниця – з 12:00 до 14:00
 • Астрова<br>Лариса Миколаївна

  Астрова
  Лариса Миколаївна

  // Заступниця відп. секретаря —
  старший викладач

  Графік особистого прийому:

  • Понеділок – з 14:00 до 16:00
  • Вівторок – з 10:00 до 12:00
  • Четвер – з 10:00 до 12:00
  • П’ятниця – з 12:00 до 14:00

 • Апеляційна комісія

  Апеляційна комісія діє у період проведення вступних випробувань (див. Положення про Апеляційну комісію).

 • Бірюкова
  Аліна Миколаївна

  // Голова Апеляційної комісії —
  проректор Академії адвокатури

Графік роботи Приймальної комісії

Терміни прийому заяв та документів від різних категорій вступників зазначені у розділі ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Графік роботи

     
ПН з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
ВТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
СР з 10.00 год. до 19.00 год. без перерви
ЧТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
ПТ з 9.00 год. до 18.00 год. без перерви
СБ з 10.00 год. до 14.00 год. без перерви
НД Вихідний  

Будь ласка, слідкуйте за інформацією у розділі ОГОЛОШЕННЯ.

Зміни у графіку роботи на вихідні

Шановні вступники, до Вашої уваги!

У святкові дні приймальна комісія Академія адвокатури працюватиме за наступним графіком:

 • п'ятниця, 25 серпня – з 10.00 до 16.00
 • субота, 26 серпня – з 10.00 до 14.00
 • неділя, 27 серпня – вихідний

З понеділка, 28 серпня – працюємо за звичайним графіком.


Кількість поданих заяв

станом на 18 листопада 2017 р.

1095

Загальна кількість
(за всіма формами)

507

Право
(ліцензійний обсяг – 175)

103

Міжнародне право
(ліцензійний обсяг – 75)

441

Магістратура
(всі форми/спеціальності)

Списки вступників

Офіційним джерелом інформації щодо вступної кампанії '2017 є Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)! Списки вступників, що наводяться нижче, формуються на підставі інформації, отриманої з цієї бази даних.

Рейтингові списки вступників

(за даними ЄДЕБО*)

Якщо ви з першого разу не потрапили до числа рекомендованих вступників — це не підстава для паніки. Ситуація може змінитись!

Дані про переведення і поновлення

Питання щодо поновлення і переведення належать до компетенції ректора

Докладніше про порядок поновлення і переведення див. у відповідному розділі

*ЄДЕБО — Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄДЕБО є офіційним загальнодержавним джерелом даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг. Списки вступників формуються з цієї бази даних.

Згідно із встановленим порядком, інформація щодо вступників спочатку вноситься до ЄДЕБО фахівцями Приймальної комісії, після чого з цієї бази даних ґенеруються списки вступників для представлення на нашому сайті. Така процедура дозволяє забезпечити цілісність даних, їх захист, мінімізувати ризик помилок, але, втім, вимагає більше часу для обробки даних.

Щодо Інформаційної системи «Конкурс»

Для перегляду рейтингових списків Ви можете скористатися Інформаційною системою «Конкурс»

Cторінка Академії адвокатури України у ІС «Конкурс»:

Як знайти себе у списку і побачити свою позицію:

 1. Оберіть форму навчання («Денна форма» чи «Заочна форма»)
 2. Оберіть рівень («Бакалавр» або «Магістр»)
 3. Навпроти спеціальності, яка вас цікавить, натисніть кнопку «Конкурс»

З'явиться список вступників, відсортований за сумою всіх балів.

Будь ласка, зауважте: інформація у системі Конкурс може оновлюватись пізніше, ніж на нашому сайті. Тож, якщо Ви не бачите актуальних даних про себе просто зараз, дочекайтесь оновлення.

Рекомендованим вступникам необхідно

 • надати приймальній комісії оригінали атестата або диплома та додатка до нього, сертифіката про зовнішнє незалежне оцінювання. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії
 • укласти договір на навчання
 • здійснити оплату за навчання
 • надати приймальній комісії квитанцію про оплату навчання

Невиконання цих умов може слугувати
підставою для виключення з рейтингових списків Академії

Якщо вступник, який рекомендований до зарахування, одночасно навчається в іншому вищому навчальному закладі за іншою ОПП і формою навчання і оригінали зазначених документів зберігаються в тому навчальному закладі, то він до Приймальної комісії подає довідку вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Така довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

Вступні випробування

Списки груп

Шановні вступники, списки груп тих осіб, хто складає вступні випробування в Академії адвокатури України, формуються по мірі надходження заяв. Номер (індекс) Вашої групи та номер заяви зазначено у Вашому екзаменаційному листку («Аркуш результатів вступних випробувань»). Зазначений документ є і перепусткою на вступне випробування, яку Ви повинні мати при собі, прибувши до Академії для складання вступного випробування (іспиту, співбесіди, тестування). При собі Ви повинні мати також паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Графік вступних випробувань

Результати випробувань

Результати вступних випробувань оприлюднюються у день складання відповідного випробування. Будь ласка, не забувайте про Ваше право на апеляцію. Докладніше про порядок апеляції читайте у секції «Апеляція» цього сайту.

Оголошення

Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями на цьому сайті, щоб не пропустити щось важливе
(для перегляду попередніх оголошень натискайте кнопки зі стрілками, що розташовані нижче)
Будьте постійно у курсі новин – налаштуйте Твіттер-канал @AAU_vstup на своєму мобільному пристрої.

 • Зміни у графіку роботи на вихідні

  У святкові дні приймальна комісія Академія адвокатури працюватиме за наступним графіком:

  • п'ятниця, 25 серпня – з 10.00 до 16.00
  • субота, 26 серпня – з 10.00 до 14.00
  • неділя, 27 серпня – вихідний

  З понеділка, 28 серпня – працюємо за звичайним графіком.

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   23 серпня 2017 р.
 • ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ!

  Рейтингові списки оприлюднені на сайті Приймальної комісії Академії адвокатури України.

  Рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування 75 осіб з вищими балами відповідно до рейтингових списків на денну та заочну форми навчання.

  Протягом трьох робочих днів вступникам, що рекомендовані до зарахування, необхідно виконати вимоги до зарахування – подати до приймальної комісії оригінали документів, визначених правилами прийому до Академії адвокатури України у 2017 році.

  За змінами у рейтингових списках вступників слідкуйте на сайті.

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   18 серпня 2017 р.
 • До уваги вступників на 1 курс (за результатами ЗНО) денної та заочної форми навчання!

  Якщо Ви не можете зареєструвати особистий кабінет для подачі документів на вступ в електронній формі (у випадку відмови в реєстрації електронного кабінету) – зверніться до приймальної комісії Академії та подайте заяву і документи в паперовій формі (на підставі листа Міністерства освіти і науки України №1/9-335 від 14.07.2017 року).

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   17 липня 2017 р.
 • До уваги вступників до магістратури!

  Дізнатись про вступ для майбутніх магістрів за спеціальністю «Право» можна за посиланням:

  http://testportal.gov.ua/2017/05/15/osnovne-pro-vstup-dlya-majbutnix-magistriv-za-specialnistyu-pravo/

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   18 травня 2017 р.
 • Ступінь бакалавра за 3 роки!

  Запрошуємо осіб, які здобули ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА БУДЬ-ЯКОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ, здобути за 3 роки ступінь БАКАЛАВРА та отримати диплом державного зразка за спеціальностями:

  • 081 Право
  • 293 Міжнародне право
  • 035 Філологія (англійська, німецька мови)

  Вступ на 2 курс за співбесідою.

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   12 квітня 2017 р.
 • НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ!!!

  Якщо Ви вже не менше року здобуваєте вищу освіту та успішно виконуєте навчальний план – запрошуємо Вас одночасно здобути другу спеціальність та отримати диплом державного зразка за спеціальностями:

  • 081 Право
  • 293 Міжнародне право
  • 035 Філологія (англійська , німецька мови)

  Вступ на 2 курс за співбесідою.

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   12 квітня 2017 р.
 • Консультаційний центр для допомоги вступникам

  В Академії адвокатури України при Приймальній комісії діє консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подачі заяв в електронній формі, який працює відповідно до графіку роботи Приймальної комісії. Саме тут, починаючи з 29 червня, якщо у вас виникають певні труднощі, ви зможете зареєструвати свій електронний кабінет та здійснити подачу документів, користуючись допомогою і порадами наших фахівців.

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   04 січня 2017 р.
 • Дні відкритих дверей

  Шановні вступники! Запрошуємо Вас і Ваших батьків відвідати Академію у «Дні відкритих дверей». Чекаємо на вас щовівторка та щочетверга, починаючи з лютого 2017 року, з 12:00 до 15:00.

  Ми бажаємо вам правильного  вибору майбутньої спеціальності, перемоги у конкурсі та успішного навчання в нашій Академії. Нехай ваші бажання збудуться. Щасти вам!

  •  С.Гончаренко
  • |
  •   04 січня 2017 р.

Програми вступних випробувань

Вступні випробування (співбесіда, тест, іспит) передбачаються для вступників певних категорій,
які визначені у Правилах прийому до Академії адвокатури України.

Зауважте: цифра у сірому колі означає кількість наразі відображених на сторінці програм, а не загальну їх кількість.
Якщо не бачите потрібної програми, натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ ЩЕ нижче.

ЗАСТОСОВУЙТЕ ФІЛЬТРИ:

Всі програми
Право
Міжнародне право
Філологія

АБО

Бакалаврат
Магістратура
Друга вища
«Перехресний вступ»

Відповіді на найбільш поширені запитання вступників

Перегляньте також відеоматеріали, що стосуються вступної кампанії, та цікаві інформаційні сюжети
на каналі Академії адвокатури України «AkademiaLive» (YouTube)

Мількова Катерина Віталіївна

Мількова Катерина Віталіївна

проректор Академії адвокатури України,
заступник голови Приймальної комісії

Якщо якісь питання залишились не з'ясованими, зверніться до Приймальної комісії,
скориставшись формою зворотного зв'язку, що розташована нижче.

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 або 2017 році з балами від 100 до 200.

Заяву в електронній формі (з 12 до 26 липня 2017 року включно) подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн у Вашому особистому кабінеті. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на цьому інтернет-сайті.

Після подання заяви слідкуйте уважно за зміною статусів Вашої заяви: «Зареєстровано в Єдиній базі» – «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – «Допущено до конкурсу» – «Рекомендовано до зарахування». І, тільки після набуття останнього статусу (а це відбудеться не раніше 1 серпня 2017 року), Ви зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Перегляньте уважно Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

Сподіваюсь, що надала Вам вичерпну відповідь!

На жаль, ні. Заяви в електронному вигляді (електронній формі) мають право подати лише вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Справа в тому, що бажаючі взяти участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (це саме Ваш випадок), подають заяви тільки(!) в електронній формі. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн у Вашому особистому кабінеті. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля.

Завітайте до нас у Приймальну комісію, і наші фахівці допоможуть Вам зареєструватись, створити та подати заяву через Ваш особистий кабінет. Отже, немає жодних підстав хвилюватись!

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених п. 2 розділу VI Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України у 2017 році, які оприлюднені на цьому сайті. І якщо Ви потрапляєте до переліку осіб, яким дозволяється брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, – ласкаво просимо!

Так, в Академії адвокатури України Ви можете здобути одночасно юридичну і філологічну освіту. Але є певне застереження: при одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами (спеціальностями) (у Вашому випадку це «Філологія» і «Право») Ви можете навчатись тільки за різними формами навчання (див. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2017 році), тобто на денній і заочній формі навчання. Одночасне навчання на двох денних формах навчання не дозволяється Міністерством освіти і науки України. У Вашому випадку Ви можете навчатись на денній формі навчання спеціальності «Філологія» (у нас немає заочного відділення цієї спеціальності) та на заочній – «Право». Обирати – Вам!

Початок прийому заяв та документів – 12 липня. Зверніть увагу: закінчення прийому заяв та документів – 29 липня (субота) о 14:00. Вступні випробування, а саме: фахове випробування у формі тестування та вступний екзамен з іноземної мови відбудуться з 31 липня по 03 серпня. Плануйте свій час і до зустрічі!

При обчисленні середнього балу додатку до документа про освіту за 100-бальною шкалою враховуються всі виставлені в ньому оцінки, у тому числі оцінки, отримані на державних іспитах, при захисті курсових робіт, практики, випускних робіт тощо, оцінка «зараховано» без зазначення балу не враховується, результат обчислення середнього балу округлюється до десятих частин бала.

Оцінки додатку до документа про освіту, виставлені не за 100-бальною шкалою, переводяться у 100-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 4 до Правил прийому до Академії адвокатури України в 2017 році, який Ви знайдете на нашому сайті.

Звичайно, можете. Академія адвокатури України приймає на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Чекаємо на Вас у липні!

Так, у Вашому випадку мова йде про здобуття другої вищої освіти. Маючи диплом бакалавра (за іншим напрямом підготовки), Ви можете вступати до Академії адвокатури України на навчання для здобуття ступеня бакалавра без відриву від виробництва (заочна форма навчання) за спеціальністю «Право». За 2 роки та 6 місяців Ви отримаєте диплом з кваліфікацією «бакалавр права», а вже потім будете мати можливість отримати диплом магістра.

Але з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» для Вас відкриваються й інші можливості – т.з. «перехресний вступ». З 2015 року право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Тепер особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра. Додаткові вступні випробування визначені у додатку 3 до Правил прийому на навчання до Академії адвокатури України в 2017 році, який Ви знайдете на нашому сайті. Скористайтесь цією можливістю!

Вітаємо Ваше бажання! По-перше, Вам потрібно подати необхідні документи для вступу (див. Правила прийому) у встановлений термін (у Вашому випадку це період з 24 липня до 23 серпня), потім 28 серпня – пройти співбесіду (перелік питань, складений за Конституцією України, Ви можете знайти на нашому сайті у розділі «Програми»), і у вересні місяці будемо чекати на Вас на настановчу сесію!

Так, щосуботи з 10:00 год. до 14:00 год. Графік роботи приймальної комісії оприлюднено на цьому сайті.

При прийомі до Академії адвокатури України в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. Саме за нею і визначається курс, на якому Ви будете навчатись. Ваша академічна різниця не повинна перевищувати 20 кредитів (це, як правило, від 6 до 10 предметів). Приходьте до нашої Приймальної комісії, яка почне роботу з 10:00 год. 12 липня 2017 року.

Докладніше про поновлення і переведення дізнайтесь за цим посиланням.

Власне «брати участь» у роботі Приймальної комісії – ні. Адже в Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2017 році чітко прописано, що «громадські організації можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів», але не всі громадські організації, а лише ті, «яким таке право надано Міністерством освіти і науки України». Для цього вони «можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій», і тільки у разі отримання такого права «Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання».

Щодо журналістів – питання співпраці з представниками засобів масової інформації врегульовані Положенням про порядок акредитації журналістів при Приймальній комісії Академії адвокатури України (Додаток 5 до Правил прийому до Академії адвокатури України у 2017 році).

Контакти

Підтримуйте зв’язок з Приймальною комісією зручним для вас способом.
Пам’ятайте: будь-які незрозумілі питання краще з’ясувати заздалегідь.

qr code